Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B

Amharodd y pandemig ar dueddiadau marchnata defnyddwyr wrth i fusnesau addasu i gamau a gymerwyd gan y llywodraeth i geisio atal COVID-19 rhag lledaenu'n gyflym. Wrth i gynadleddau gael eu cau, symudodd prynwyr B2B ar-lein am gynnwys ac adnoddau rhithwir i'w cynorthwyo trwy gamau taith prynwr B2B. Mae'r tîm yn Digital Marketing Philippines wedi llunio'r Tueddiadau Marchnata Cynnwys ffeithlun B2B hwn yn 2021 sy'n gyrru tueddiadau cartref 7 yn ganolog i sut mae cynnwys B2B

Cynnwys Gated: Eich Porth i Arweinwyr B2B Da!

Mae cynnwys gatiog yn strategaeth a ddefnyddir gan lawer o gwmnïau B2B i roi cynnwys da ac ystyrlon i gael rhai arweinwyr da yn gyfnewid. Ni ellir cyrchu cynnwys gatiau yn uniongyrchol a gall rhywun ei gael ar ôl cyfnewid rhywfaint o wybodaeth bwysig. Mae gatiau ar 80% o asedau marchnata B2B; gan fod cynnwys â giât yn strategol i gwmnïau cynhyrchu plwm B2B. Hubspot Mae'n bwysig gwybod arwyddocâd cynnwys â gatiau os ydych chi'n fenter B2B ac ati

Sut i Gymysgu Eich Marchnata Cynnwys

Fe wnes i fwynhau'r ffeithlun hwn o JBH a'r stori a'r ddelweddaeth y mae'n ei chynhyrchu wrth i chi feddwl am gynnwys. Mae 77% o farchnatwyr bellach yn defnyddio marchnata cynnwys ac mae 69% o frandiau yn creu mwy o gynnwys nag a wnaethant flwyddyn yn ôl. Ac yn union fel y mae gan bawb flas ar eu hoff goctel, mae'n bwysig cofio bod eich cynulleidfa'n amrywiol - gyda llawer yn mwynhau rhai mathau o gynnwys dros eraill. I'ch helpu i wella'ch marchnata cynnwys

Y 4 Fformat Cynnwys B2B Mwyaf Effeithiol?

Nid ydym yn synnu at ganlyniadau Adroddiad Meincnodi Marchnata Cynnwys 2015. Rydyn ni wedi symud bron ein holl ffocws ar gyfer cynyddu cyfran y farchnad, ymwybyddiaeth brand ac optimeiddio trosi ar yr awdurdod cynnwys rydyn ni'n ei ddatblygu ar gyfer ein cleientiaid. Y Fformatau Cynnwys Uchaf ar gyfer Marchnata B2B yw: Astudiaethau Achos - Ar wahân i hyrwyddo'ch brand, mae astudiaeth achos yn darparu ffordd effeithiol o adrodd stori am gwsmer a fydd yn cofrestru gyda rhagolygon eraill