Mae Cywasgiad Delwedd yn Angenrheidiol ar gyfer Optimeiddio Chwilio, Symudol a Throsi

Pan fydd dylunwyr graffig a ffotograffwyr yn cynhyrchu eu delweddau terfynol, fel rheol nid ydyn nhw wedi'u optimeiddio i leihau maint y ffeil. Gall cywasgiad delwedd leihau maint ffeil delwedd yn sylweddol - hyd yn oed 90% - heb leihau ansawdd i'r llygad noeth. Gall lleihau maint ffeil delwedd fod â chryn dipyn o fanteision: Amseroedd Llwyth Cyflymach - gwyddys bod llwytho tudalen yn gyflymach yn darparu profiad gwell i'ch defnyddwyr lle na fyddant yn gwneud hynny

Pam fod cyflymder tudalen yn hollbwysig? Sut i Brofi a Gwella Yr eiddoch

Mae'r mwyafrif o safleoedd yn colli tua hanner eu hymwelwyr oherwydd cyflymder tudalen yn araf. Mewn gwirionedd, cyfradd bownsio tudalen we bwrdd gwaith ar gyfartaledd yw 42%, cyfradd bownsio tudalen we symudol ar gyfartaledd yw 58%, ac mae cyfradd bownsio tudalen glanio ôl-glicio ar gyfartaledd yn amrywio o 60 i 90%. Mae peidio â gwastatáu niferoedd mewn unrhyw fodd, yn enwedig o ystyried defnydd symudol yn parhau i dyfu ac mae'n anoddach erbyn y dydd i ddenu a chadw sylw defnyddwyr. Yn ôl Google, mae'r

9 Camgymeriadau Marwol sy'n Gwneud Safleoedd yn Araf

Mae gwefannau araf yn dylanwadu ar gyfraddau bownsio, cyfraddau trosi, a hyd yn oed eich safleoedd peiriannau chwilio. Wedi dweud hynny, rwy'n synnu at nifer y safleoedd sy'n dal i fod yn araf araf. Dangosodd Adam safle i mi heddiw wedi'i gynnal ar GoDaddy a oedd yn cymryd mwy na 10 eiliad i'w lwytho. Mae'r person tlawd hwnnw'n meddwl ei fod yn arbed bychod cwpl wrth gynnal ... yn lle hynny maen nhw'n colli tunnell o arian oherwydd bod darpar gleientiaid yn mechnïo arnyn nhw. Rydyn ni wedi tyfu ein darllenwyr yn eithaf

13 Enghreifftiau o Sut Effeithiodd Cyflymder Safle ar Ganlyniadau Busnes

Rydyn ni wedi ysgrifennu cryn dipyn am y ffactorau sy'n effeithio ar allu eich gwefan i lwytho'n gyflym ac wedi rhannu sut mae cyflymderau arafach yn brifo'ch busnes. Rwy'n synnu'n onest gan nifer y cleientiaid rydyn ni'n ymgynghori â nhw sy'n treulio llawer iawn o amser ac egni ar strategaethau marchnata a hyrwyddo cynnwys - i gyd wrth eu llwytho ar westeiwr is-safonol gyda safle nad yw wedi'i optimeiddio i'w lwytho'n gyflym. Rydym yn parhau i fonitro cyflymder ein gwefan ein hunain a