Gwerthiannau Hunan Wasanaeth neu Brisio ar Sail Gwerth - Mae'n dal i ymwneud â'r profiad

Neithiwr, mynychais ddigwyddiad a gynhaliwyd gan PactSafe. Mae PactSafe yn blatfform contractio electronig wedi'i seilio ar gwmwl ac API clickwrap ar gyfer Saas ac eFasnach. Mae'n un o'r llwyfannau SaaS hynny lle cwrddais â'r sylfaenydd tra roedd yn rampio i fyny a nawr mae gweledigaeth Brian bellach yn realiti - mor gyffrous. Y siaradwr yn y digwyddiad oedd Scott McCorkle o enwogrwydd Salesforce lle roedd yn Brif Swyddog Gweithredol Cwmwl Marchnata Salesforce. Cefais y