Sut mae Dadansoddeg Diwedd-i-Ddiwedd yn Helpu Busnesau

Amser Darllen: 5 Cofnodion Nid adroddiadau a graffeg hardd yn unig yw dadansoddeg o'r dechrau i'r diwedd. Gall y gallu i olrhain llwybr pob cleient, o'r pwynt cyffwrdd cyntaf i bryniannau rheolaidd, helpu busnesau i leihau cost sianeli hysbysebu aneffeithiol a gorbrisio, cynyddu ROI, ac asesu sut mae eu presenoldeb ar-lein yn effeithio ar werthiannau all-lein. Mae dadansoddwyr OWOX BI wedi casglu pum astudiaeth achos sy'n dangos bod dadansoddeg o ansawdd uchel yn helpu busnesau i fod yn llwyddiannus ac yn broffidiol. Defnyddio Dadansoddeg Diwedd i Ddiwedd i Werthuso Cyfraniadau Ar-lein Y sefyllfa. A.

Pam fod Cyfathrebu Tîm yn bwysicach na'ch pentwr Martech

Amser Darllen: 10 Cofnodion Fe wnaeth safbwynt annodweddiadol Simo Ahava ar ansawdd data a strwythurau cyfathrebu adnewyddu'r lolfa gyfan yn y Go Analytics! cynhadledd. Croesawodd OWOX, arweinydd MarTech yn rhanbarth CIS, filoedd o arbenigwyr i'r cyfarfod hwn i rannu eu gwybodaeth a'u syniadau. Hoffai Tîm BI OWOX ichi feddwl am y cysyniad a gynigiwyd gan Simo Ahava, sydd yn bendant â'r potensial i wneud i'ch busnes dyfu. Ansawdd Data ac Ansawdd y Sefydliad