Archebu Sticeri Custom o Ansawdd Uchel Mewn 2 funud gyda Sticer Mule

Mae un o fy nghleientiaid yn mynd ar y ffordd i wneud cyflwyniadau gwerthu a gofynnodd imi am argymhelliad ar gyfer sticeri gliniaduron ar gyfer ei liniadur ei hun ac fel rhywbeth ar ôl gyda'i gwsmeriaid a'i gleientiaid. Byddaf yn onest fy mod wedi archebu sticeri ar-lein a'r unig sticeri o ansawdd uchel a gefais erioed am bris da ac mae troi gwych wedi bod yn Sticker Mule. Yr allwedd i'm dewis yw sticer sy'n dod i ffwrdd yn hawdd