Moat: Mesur Sylw Defnyddwyr ar draws Sianeli, Dyfeisiau a Llwyfannau

Mae Moat by Oracle yn blatfform dadansoddol a mesur cynhwysfawr sy'n darparu cyfres o atebion ar draws gwirio hysbysebion, dadansoddeg sylw, cyrhaeddiad ac amlder traws-blatfform, canlyniadau ROI, a marchnata a deallusrwydd ad. Mae eu cyfres fesur yn cynnwys atebion ar gyfer gwirio hysbysebion, sylw, diogelwch brand, effeithiolrwydd hysbysebu, a chyrhaeddiad ac amlder traws-blatfform. Gan weithio gyda chyhoeddwyr, brandiau, asiantaethau a llwyfannau, mae Moat yn helpu i gyrraedd darpar gwsmeriaid, dal sylw defnyddwyr, a mesur y canlyniadau i ddatgloi potensial busnes. Moat gan Oracle

Lexio: Trawsnewid Data i Iaith Naturiol

Mae Lexio yn blatfform adrodd straeon sy'n eich helpu chi a'ch tîm i gael y stori y tu ôl i'ch data busnes - fel y gallwch chi weithio gyda'ch gilydd, ar yr un dudalen, o unrhyw le. Mae Lexio yn dadansoddi'ch data ar eich rhan ac yn dweud wrthych chi a'ch tîm beth sydd angen i chi ei wybod. Nid oes angen cloddio trwy ddangosfyrddau na mandwll dros daenlenni. Meddyliwch am Lexio fel y newyddion ar gyfer eich busnes sydd eisoes yn gwybod beth sy'n bwysig i chi.

Beth yw awtomeiddio prosesau robotig?

Mae un o'r cleientiaid rydw i'n gweithio gyda nhw wedi fy amlygu i ddiwydiant hynod ddiddorol nad yw llawer o farchnatwyr hyd yn oed yn ymwybodol yn bodoli. Yn eu Astudiaeth Trawsnewid Gweithle a gomisiynwyd gan DXC.technology, dywed Futurum: Efallai na fydd RPA (awtomeiddio prosesau robotig) ar flaen y gad o ran hype cyfryngau fel yr oedd ar un adeg ond mae'r dechnoleg hon wedi bod yn gweithio ei ffordd i mewn i dechnoleg a'r adran TG yn dawel ac yn effeithlon. wrth i unedau busnes geisio awtomeiddio ailadroddus

Sut Mae Eich Stac Martech yn Methu â Gweini'r Cwsmer

Yn nyddiau hŷn marchnata, yn ôl yn gynnar yn y 2000au, buddsoddodd ychydig o CMOs dewr mewn rhai offer elfennol a ddyluniwyd i helpu i reoli eu hymgyrchoedd a'u cynulleidfaoedd yn well. Ceisiodd yr arloeswyr caled hyn drefnu, dadansoddi a gwella perfformiad, a thrwy hynny greu'r pentyrrau technoleg marchnata cyntaf - systemau integredig a ddaeth â threfn, ymgyrchoedd wedi'u datgloi wedi'u targedu, a negeseuon wedi'u personoli i gael canlyniadau gwell. O ystyried pa mor bell y mae'r diwydiant marchnata wedi dod yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf

Marchnata Meddalwedd Awtomeiddio: Chwaraewyr a Chaffaeliadau Allweddol

Dros 142,000 o fusnesau yn defnyddio meddalwedd awtomeiddio marchnata. Y 3 rheswm gorau yw cynyddu arweinwyr cymwys, cynyddu cynhyrchiant gwerthu, a gostyngiad mewn marchnata uwchben. Mae'r diwydiant awtomeiddio marchnata wedi tyfu o $ 225 miliwn i dros $ 1.65 biliwn yn ystod y 5 mlynedd diwethaf Mae'r ffeithlun canlynol o Marketing Automation Insider yn manylu ar esblygiad meddalwedd awtomeiddio marchnata o Unica dros ddegawd yn ôl trwy gaffaeliadau gwerth $ 5.5 biliwn sydd wedi dod â ni i'r