CoffeeSender: Anfonwch Gerdyn Rhodd Starbucks gydag Un Clic

Heblaw am fy wlser, pwy sydd ddim yn caru Starbucks? Rydyn ni wedi ysgrifennu o'r blaen weithiau weithiau mai'r pethau bach rydych chi'n eu gwneud sy'n cael yr effaith fwyaf. Gan na allwch droi o gwmpas yn y mwyafrif o gymunedau heb weld Starbucks, ac mae Starbucks yn weddol gyfystyr â chyfarfodydd busnes, mae'n ymddangos yn rhesymegol yn unig y dylech gael ap wedi'i integreiddio â'ch CRM lle gallwch chi gychwyn Cerdyn eGift Starbucks® $ 5 trwy e-bost. Mae CoffeeSender yn app sy'n caniatáu