ActionIQ: Llwyfan Data Cwsmer y Genhedlaeth Nesaf I Alinio Pobl, Technoleg a Phrosesau

Os ydych chi'n gwmni menter lle rydych chi wedi dosbarthu data mewn sawl system, mae Llwyfan Data Cwsmer (CDP) bron yn anghenraid. Yn aml, mae systemau wedi'u cynllunio tuag at broses gorfforaethol fewnol neu awtomeiddio ... nid y gallu i weld gweithgaredd neu ddata ar draws taith y cwsmer. Cyn i Lwyfannau Data Cwsmer gyrraedd y farchnad, roedd yr adnoddau angenrheidiol i integreiddio llwyfannau eraill yn atal un cofnod o wirionedd lle gall unrhyw un yn y sefydliad weld y gweithgaredd o gwmpas

Sut Mae Eich Stac Martech yn Methu â Gweini'r Cwsmer

Yn nyddiau hŷn marchnata, yn ôl yn gynnar yn y 2000au, buddsoddodd ychydig o CMOs dewr mewn rhai offer elfennol a ddyluniwyd i helpu i reoli eu hymgyrchoedd a'u cynulleidfaoedd yn well. Ceisiodd yr arloeswyr caled hyn drefnu, dadansoddi a gwella perfformiad, a thrwy hynny greu'r pentyrrau technoleg marchnata cyntaf - systemau integredig a ddaeth â threfn, ymgyrchoedd wedi'u datgloi wedi'u targedu, a negeseuon wedi'u personoli i gael canlyniadau gwell. O ystyried pa mor bell y mae'r diwydiant marchnata wedi dod yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf

3 Ffordd i Gasgliad Data Rhagolwg yn Hawdd gyda Ffurflenni Cynhyrchu Arweiniol Integredig LinkedIn

Mae LinkedIn yn parhau i fod yn brif adnodd ar gyfer fy musnes wrth i mi geisio rhagolygon a phartneriaid ar gyfer fy musnes. Nid wyf yn siŵr nad yw diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn defnyddio fy nghyfrif proffesiynol i gysylltu a chwrdd ag eraill. Mae LinkedIn yn parhau i gydnabod eu safle allweddol yn y gofod cyfryngau cymdeithasol, gan sicrhau gallu busnesau i gysylltu ar gyfer recriwtio neu gaffael. Mae marchnatwyr yn cydnabod bod canlyniadau casglu plwm yn cael eu lleihau'n ddifrifol fel y mae gobaith

Y Tactegau Marchnata Gorau ar gyfer Prif Genhedlaeth

Fe wnaethon ni gyffwrdd â hen gleient heddiw nad yw wedi gweithio gyda ni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Flwyddyn yn ôl, roedd llawer o gwmnïau'n defnyddio ein hadnoddau oherwydd ein bod ar y blaen o ran strategaethau optimeiddio chwilio. Nawr, rwy'n credu ein bod ni'n gwthio ein cleientiaid ymhellach i lawr y ffordd i strategaethau cynnwys cyfoethog ac awtomeiddio marchnata. Mae'n dirwyn i ben, rydyn ni ar y trywydd iawn. Yn ôl Oracle Eloqua, mae technoleg, marchnata e-bost, cyflymder a chynnwys cyfoethog

Cyflwr Marchnata Cynnwys 2014

Ydych chi wedi meddwl beth mae marchnatwyr digidol eraill yn ei gyflawni o ran strategaethau marchnata cynnwys, gan gynnwys blogio, cynhyrchu, rhannu a mesur? Ynghyd â Phencadlys LookBook, mae Oracle Eloqua wedi dangos sut mae marchnatwyr digidol yn ymateb i ofynion strategaethau cynnwys yn yr ffeithlun hwn. Gwnaethom geisio meincnodi marchnata cynnwys gyda mewnwelediad penodol i strategaethau cyfryngau a enillwyd, a berchnogwyd ac a delir - pa bolisïau y mae marchnatwyr yn eu dilyn - yn ogystal â sut mae cynnwys yn cael ei fapio ar hyd taith y prynwr,