Pam na ddylech fyth Brynu Gwefan Newydd Unwaith eto

Mae hyn yn mynd i fod yn rant. Nid oes wythnos yn mynd heibio nad oes gen i gwmnïau yn gofyn i mi faint rydyn ni'n ei godi am wefan newydd. Mae'r cwestiwn ei hun yn codi baner goch hyll sydd fel rheol yn golygu ei bod yn wastraff amser imi eu dilyn fel cleient. Pam? Oherwydd eu bod yn edrych ar wefan fel prosiect statig sydd â dechrau a diweddbwynt. Nid yw ... mae'n gyfrwng

Sut i Olrhain Eich Trosiadau a'ch Gwerthiannau mewn Marchnata E-bost yn effeithiol

Mae marchnata e-bost yr un mor hanfodol wrth ysgogi trosiadau ag y bu erioed. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn dal i fethu ag olrhain eu perfformiad mewn ffordd ystyrlon. Mae'r dirwedd farchnata wedi esblygu ar gyfradd gyflym yn yr 21ain Ganrif, ond trwy gydol cynnydd y cyfryngau cymdeithasol, SEO, a marchnata cynnwys, mae ymgyrchoedd e-bost bob amser wedi aros ar frig y gadwyn fwyd. Mewn gwirionedd, mae 73% o farchnatwyr yn dal i ystyried marchnata e-bost fel y dull mwyaf effeithiol

Optimeiddio Cyfradd Trosi: Canllaw 9 Cam i Gyfraddau Trosi Cynyddol

Fel marchnatwyr, rydym yn aml yn treulio amser yn cynhyrchu ymgyrchoedd newydd, ond nid ydym bob amser yn gwneud gwaith da yn edrych yn y drych yn ceisio gwneud y gorau o'n hymgyrchoedd a'n prosesau cyfredol ar-lein. Efallai mai rhywfaint o hyn yw ei fod yn llethol ... ble ydych chi'n dechrau? A oes methodoleg ar gyfer optimeiddio cyfraddau trosi (CRO)? Wel ie ... mae yna. Mae gan y tîm yn Convertion Rate Experts eu Methodoleg CRE eu hunain y maen nhw'n ei rhannu yn yr ffeithlun hwn maen nhw'n ei roi

3 Strategaethau ar gyfer Dilyniannau Marchnata E-bost sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

Pe bai'ch marchnata i mewn yn cael ei ddisgrifio fel twndis, byddwn i'n disgrifio'ch marchnata e-bost fel cynhwysydd i ddal yr arweiniadau sy'n cwympo drwyddo. Bydd llawer o bobl yn ymweld â'ch gwefan a hyd yn oed yn ymgysylltu â chi, ond efallai nad yw'n bryd trosi mewn gwirionedd. Dim ond storïol ydyw, ond byddaf yn disgrifio fy mhatrymau fy hun wrth ymchwilio i blatfform neu siopa ar-lein: Cyn-brynu - byddaf yn adolygu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i gymaint o wybodaeth y gallaf amdani

CYFNODAU: Gwneud y mwyaf o'ch Tudalen Cartref neu Glanio gyda'r 7 Darn o Gynnwys hyn

Dros y degawd diwethaf, rydyn ni wir wedi gweld ymwelwyr ar wefannau yn ymddwyn yn dra gwahanol. Flynyddoedd yn ôl, fe wnaethom adeiladu gwefannau a oedd yn rhestru cynhyrchion, nodweddion a gwybodaeth am gwmnïau ... roedd pob un ohonynt yn canolbwyntio ar yr hyn a wnaeth cwmnïau. Nawr, mae defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd yn glanio ar dudalennau cartref a thudalennau glanio i ymchwilio i'w pryniant nesaf. Ond nid ydyn nhw'n ceisio rhestr o'ch nodweddion neu wasanaethau, maen nhw'n ceisio sicrhau eich bod chi'n eu deall a'ch bod chi'r