Y Ffactorau sy'n Effeithio Pa Mor Gyflym Mae Eich Tudalen Yn Llwytho Ar Eich Gwefan

Roeddem yn cwrdd â chleient persbectif heddiw ac yn trafod beth sy'n effeithio ar gyflymder llwyth gwefan. Mae yna dipyn o frwydr yn digwydd ar y Rhyngrwyd ar hyn o bryd: Mae ymwelwyr yn mynnu profiadau gweledol cyfoethog - hyd yn oed ar arddangosfeydd retina picsel uwch. Mae hyn yn gyrru delweddau mwy a phenderfyniadau uwch sy'n chwyddo maint delweddau. Mae peiriannau chwilio yn mynnu tudalennau cyflym iawn sydd â thestun ategol gwych. Mae hyn yn golygu bod beitiau gwerthfawr yn cael eu gwario ar destun, nid delweddau.

5 Awgrymiadau Optimeiddio Trosi Symudol Effeithiol sy'n Ennill Cwsmeriaid i Chi

Dylai busnesau wneud y gorau o'u datrysiadau gwe symudol i fynd ar y blaen. Dyma'r brif sianel lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn mynd i chwilio am y siop goffi agosaf, y contractwr toi gorau, a bron i unrhyw beth y gall Google ei gyrraedd.

Adeiladwyr Apiau Symudol a Llwyfannau Gwe Symudol i'ch Busnes

Rwy'n dal i fy synnu yn gyffredinol gan nifer y gwefannau nad ydyn nhw i'w gweld eto ar ddyfais symudol - gan gynnwys cyhoeddwyr mawr iawn. Mae ymchwil Google wedi dangos y bydd 50% o bobl yn gadael gwefan os nad yw’n gyfeillgar i ffonau symudol. Nid cyfle yn unig yw cael rhai darllenwyr ychwanegol, gall addasu eich gwefan at ddefnydd symudol wella eich profiad defnyddiwr gan eich bod yn gwybod bod Folks yn symudol ar hyn o bryd! Gyda'r amrywiaeth enfawr o

20 Awgrym ar gyfer Gyrru Trosiadau E-Fasnach y Tymor Gwyliau hwn

Mae'r cloc yn tician, ond nid yw'n rhy hwyr i ddarparwyr e-fasnach gyweirio eu gwefannau i yrru mwy o drosiadau. Mae'r ffeithlun hwn gan yr arbenigwyr optimeiddio trosi yn y da yn nodi 17 awgrym optimeiddio solet y dylech fod yn eu rhoi ar waith ar unwaith os ydych chi'n gobeithio manteisio ar draffig prynu gwyliau y tymor hwn. Mae yna dair strategaeth allweddol y dylech chi fod yn eu defnyddio bob amser y profwyd eu bod bob amser yn gyrru addasiadau ychwanegol ar gyfer gwyliau

9 Ystadegau ar Effaith Profiad Defnyddiwr Symudol

A ydych erioed wedi chwilio am eich gwefan ar Google a gweld y tag Cyfeillgar i Symudol arno? Mae gan Google hyd yn oed dudalen brofi sy'n gyfeillgar i ffonau symudol lle gallwch chi edrych ar faterion gyda'ch gwefan. Mae'n brawf eithaf da sy'n dadansoddi elfennau ac yn sicrhau eu bod wedi'u gosod yn dda ac yn weladwy. Fodd bynnag, nid yw symudol-gyfeillgar wedi'i optimeiddio'n symudol. Dim ond y llinell sylfaen ydyw ac nid yw'n edrych ar ymddygiad defnyddwyr gwirioneddol defnyddwyr symudol ar eich

Profiad Symudol a'i Effaith ar Tueddiadau

Nid yw perchnogaeth ffôn clyfar ar gynnydd yn unig, i lawer o unigolion, eu dull cyfan o gysylltu â'r Rhyngrwyd. Mae'r cysylltedd hwnnw'n gyfle ar gyfer safleoedd e-fasnach a siopau adwerthu, ond dim ond os yw profiad symudol eich ymwelydd yn well na'ch cystadleuwyr. O amgylch y byd, mae mwy a mwy o bobl yn neidio i berchnogaeth ffôn clyfar. Dysgwch sut mae'r symudiad hwn tuag at symudol yn effeithio ar ddyfodol e-fasnach a'r diwydiant manwerthu yn ei gyfanrwydd.

Os Angen Chi Unrhyw ragor o Dystiolaeth o'r Effaith Symudol ar Fusnes

Aethom trwy gam mewn technoleg lle roedd gwefannau yn cael eu hystyried yn borth gwych rhwng y cwsmer a'r busnes. Defnyddiwyd fforymau defnyddwyr, Cwestiynau Cyffredin, desgiau cymorth ac e-bost wrth leoli canolfannau galwadau drud a'r amser cysylltiedig a gymerasant i ddatrys materion cwsmeriaid. Ond mae defnyddwyr a busnesau fel ei gilydd yn gwrthod cwmnïau nad ydyn nhw'n codi'r ffôn. Ac mae ein gwe symudol, ap symudol a byd ffôn symudol bellach yn gofyn am hynny