Eglurder: Mapiau Gwres Am Ddim a Recordiadau Sesiwn ar gyfer Optimeiddio'r Wefan

Wrth i ni ddylunio a datblygu thema Shopify wedi'i haddasu ar gyfer ein siop ffrogiau ar-lein, roeddem am sicrhau ein bod yn cynllunio safle e-fasnach cain a syml nad oedd yn drysu nac yn llethu eu cwsmeriaid. Un enghraifft o'n profion dylunio oedd bloc mwy o wybodaeth a oedd â manylion ychwanegol am y cynhyrchion. Pe byddem yn cyhoeddi'r adran yn y rhanbarth diofyn, byddai'n gwthio'r pris yn sylweddol ac yn ychwanegu at y botwm cart. Fodd bynnag, os

Sut Mae Eich Gwefan Araf Yn Cael Eich Busnes

Flynyddoedd yn ôl, bu’n rhaid i ni fudo ein gwefan i westeiwr newydd ar ôl i’n gwesteiwr presennol ddechrau mynd yn arafach ac yn arafach. Nid oes unrhyw un eisiau symud cwmnïau cynnal ... yn enwedig rhywun sy'n cynnal nifer o wefannau. Gall ymfudo fod yn broses eithaf poenus. Ar wahân i'r hwb cyflymder, cynigiodd Flywheel fudo am ddim felly roedd yn fuddugoliaeth. Doedd gen i ddim dewis, serch hynny, o ystyried bod cryn dipyn o'r gwaith rydw i'n ei wneud yn optimeiddio safleoedd

5 Ffordd Gall Eich Calendr Digwyddiad Wella SEO

Mae optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) yn frwydr ddiddiwedd. Ar un llaw, mae gennych farchnatwyr sy'n ceisio optimeiddio eu tudalennau gwe i wella lleoliad mewn safleoedd peiriannau chwilio. Ar y llaw arall, mae gennych gewri peiriannau chwilio (fel Google) yn newid eu algorithmau yn barhaus i ddarparu ar gyfer metrigau newydd, anhysbys a gwneud gwe well, mwy mordwyol a phersonol. Mae rhai o'r ffyrdd gorau o wneud y gorau o'ch safle chwilio yn cynnwys cynyddu nifer y tudalennau unigol a

Mae Peidio â Defnyddio Profiad wedi'i Bersonoli yn Eich brifo

Yn IRCE eleni yn Chicago, fe wnes i gyfweld â David Brussin, sylfaenydd Monetate, ac roedd yn sgwrs oleuedig ar ddisgwyliad newidiol defnyddwyr a'r profiad maen nhw'n ei ddisgwyl gan fanwerthwyr ar-lein ac i ffwrdd. Mae'r achos dros bersonoli yn tyfu'n gryfach ac efallai ei fod newydd gyrraedd pwynt tipio. Mae adroddiad Chwarterol Ecommerce Quarterly diweddar Monetate yn dangos bod cyfraddau bownsio i fyny, bod gwerthoedd archeb ar gyfartaledd i lawr a bod cyfraddau trosi yn parhau i ostwng.