Myth SEO: A ddylech chi erioed ddiweddaru tudalen sydd â sgôr uchel?

Cysylltodd cydweithiwr â mi a oedd yn defnyddio safle newydd ar gyfer eu cleient a gofyn fy nghyngor. Dywedodd fod ymgynghorydd SEO a oedd yn gweithio gyda'r cwmni wedi eu cynghori i sicrhau na fyddai'r tudalennau yr oeddent yn eu rhestru yn cael eu newid fel arall y gallent golli eu safle. Mae hyn yn nonsens. Am y degawd diwethaf rydw i wedi bod yn helpu rhai o frandiau mwyaf y byd i fudo, defnyddio ac adeiladu strategaethau cynnwys hynny

Searchmetrics: Llwyfan SEO Menter, wedi'i Yrru gan Ddata

Mae yna ddwsinau o offer SEO ar gael gyda mwy yn gorlifo'r farchnad bob mis. Y broblem gyda'r mwyafrif o'r offer hyn yw eu bod yn canolbwyntio ar fetrigau a allai fod wedi bod yn bwysig flynyddoedd yn ôl, ond nad ydyn nhw bellach. Mae Searchmetrics yn blatfform SEO sy'n cael ei yrru gan ddata, sy'n parhau i esblygu a sicrhau canlyniadau i'w gleientiaid - yn rhyngwladol. Mae peiriannau chwilio heddiw yn mynegeio ac yn graddio Gwe sy'n ehangu o hyd yn gynt o lawer ac yn fwy cywir na'u rhagflaenwyr. Maen nhw wedi esblygu

7 Cam ar gyfer Strategaeth Marchnata Cynnwys Optimeiddiedig

Mae hwn yn ffeithlun gwych gan Intergage yn gynharach eleni, 7 Cam ar gyfer Strategaeth Cynnwys Optimeiddiedig. Mae hwn yn ddull tebyg iawn o sut mae ein Cyfarwyddwr Strategaethau Cynnwys, Jenn Lisak, yn datblygu strategaethau parhaus ar gyfer ein cleientiaid. Cwpl o awgrymiadau ychwanegol: Yn gyntaf, sicrhewch fod eich system rheoli cynnwys wedi'i optimeiddio'n dda fel y gall peiriannau chwilio bennu pa ganlyniadau chwilio y dylid arddangos eich cynnwys ynddynt. Yn ail, byddwn yn cyfnewid Digg yn yr hyrwyddiad

Ar Agor ar gyfer Busnes: Blogio Corfforaethol

Bore 'ma, cefais amser gwych ar y sioe radio Open for Business gyda Trey Pennington a Jay Handler, yn siaradwyr medrus ac yn ymgynghorwyr sy'n cynorthwyo busnesau i fynd â hi i'r lefel nesaf. Y pwnc, wrth gwrs, oedd Blogio Corfforaethol! Yn ystod y sioe, gofynnodd Dan Waldschmidt rai cwestiynau gwych yr oeddwn am eu rhannu gan na allem fynd i ormod o fanylion ar y sioe: Mae cynnwys yn bwysicach o lawer nag optimeiddio. Cytuno? Na? -

Penderfynu Cynhyrchion, Gwasanaethau neu Nodweddion newydd

Yr wythnos hon cefais Tuned In gan Pragmatic Marketing. Rydw i tua thraean o'r ffordd trwy'r llyfr ar hyn o bryd ac yn ei fwynhau. Mae yna lawer o enghreifftiau ymarferol o sut mae ysgwyddau busnes wedi eu harwain i lawr llwybr penderfyniadau gwael oherwydd nad oedden nhw wedi 'Tiwnio Mewn' i'w rhagolygon. Trwy beidio â chyfrifo beth oedd eu rhagolygon eu hangen, roedd y cwmnïau'n lansio cynhyrchion, gwasanaethau neu nodweddion a oedd yn drewi. Gyda dyfodiad