Sut i Olrhain Eich Trosiadau a'ch Gwerthiannau mewn Marchnata E-bost yn effeithiol

Mae marchnata e-bost yr un mor hanfodol wrth ysgogi trosiadau ag y bu erioed. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn dal i fethu ag olrhain eu perfformiad mewn ffordd ystyrlon. Mae'r dirwedd farchnata wedi esblygu ar gyfradd gyflym yn yr 21ain Ganrif, ond trwy gydol cynnydd y cyfryngau cymdeithasol, SEO, a marchnata cynnwys, mae ymgyrchoedd e-bost bob amser wedi aros ar frig y gadwyn fwyd. Mewn gwirionedd, mae 73% o farchnatwyr yn dal i ystyried marchnata e-bost fel y dull mwyaf effeithiol

Sut i Wella Teyrngarwch Cwsmer gyda Marchnata Digidol

Ni allwch gadw'r hyn nad ydych yn ei ddeall. Wrth ganolbwyntio ar gaffaeliad cyson gan gwsmeriaid, mae'n hawdd ei gario i ffwrdd. Iawn, felly rydych chi wedi cyfrifo strategaeth gaffael, rydych chi wedi gwneud i'ch cynnyrch / gwasanaeth ffitio i mewn i fywydau'r cwsmeriaid. Mae eich cynnig gwerth unigryw (UVP) yn gweithio - mae'n denu trosi ac yn arwain penderfyniadau prynu. Ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd ar ôl? Ble mae'r defnyddiwr yn ffitio ar ôl cwblhau'r cylch gwerthu? Dechreuwch trwy Ddeall eich Cynulleidfa Er ei fod

10 Metrig Olrhain E-bost Dylech chi fod yn Monitro

Wrth ichi edrych ar eich ymgyrchoedd e-bost, mae angen i chi ganolbwyntio ar nifer o fetrigau i wella eich perfformiad marchnata e-bost cyffredinol. Mae ymddygiadau a thechnolegau e-bost wedi esblygu dros amser - felly gwnewch yn siŵr eich bod yn diweddaru'r modd rydych chi'n monitro eich perfformiad e-bost. Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi rhannu rhai o'r fformwlâu y tu ôl i fetrigau e-bost allweddol. Lleoli Mewnflwch - rhaid monitro ffolderau SPAM a hidlwyr sothach os

5 Amser Profedig i Anfon Eich E-byst Awtomataidd

Rydyn ni'n gefnogwyr enfawr o negeseuon e-bost awtomataidd. Yn aml nid oes gan gwmnïau'r adnoddau i gyffwrdd â phob gobaith neu gwsmer yn rheolaidd, felly gall e-byst awtomataidd gael effaith ddramatig ar eich gallu i gyfathrebu a meithrin eich arweinwyr a'ch cwsmeriaid. Mae Emma wedi gwneud gwaith gwych yn tynnu’r ffeithlun hwn at ei gilydd ar y 5 e-bost awtomataidd mwyaf effeithiol i’w hanfon. Os ydych chi yn y gêm farchnata, rydych chi eisoes yn gwybod bod awtomeiddio

Y Llyfr Chwarae ar gyfer Marchnata Ar-lein B2B

Mae hwn yn ffeithlun gwych ar y strategaethau a ddefnyddir gan bron bob strategaeth lwyddiannus busnes-i-fusnes ar-lein. Wrth i ni weithio gyda'n cwsmeriaid, mae hyn yn weddol agos at edrychiad a theimlad cyffredinol ein hymrwymiadau. Yn syml, nid yw marchnata ar-lein B2B yn mynd i sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl ac nid yw'ch gwefan yn mynd i gynhyrchu busnes newydd yn hudol oherwydd ei fod yno ac mae'n edrych yn dda. Mae angen y strategaethau cywir arnoch i ddenu ymwelwyr a throsi

Metrigau Marchnata sy'n Bwysig

Lluniodd Pardot y daflen twyllo metrigau marchnata hon sydd wedi bod yn gwneud y rowndiau. Mae dadansoddeg marchnata heddiw yn bwerus. Mae gan farchnatwyr fynediad at bob math o fetrigau, o weld tudalennau a nifer y cefnogwyr i ystadegau mwy dadlennol sy'n cynnwys arweinyddion a gwerthiannau. Gyda'r tryloywder cynyddol mewn data marchnata, mae'n hawdd cael eich dal mewn data nad yw - yn amlach na pheidio - yn effeithio ar eich refeniw mewn gwirionedd. Mae angen i farchnatwyr ganolbwyntio ar

Fformiwlâu Marchnata E-bost a Dangosyddion Allweddol

Dylai marchnatwyr e-bost newydd a phrofiadol ddeall y metrigau allweddol wrth ddadansoddi eu tanysgrifwyr a'u hymgyrchoedd. Dyma ddadansoddiad o'r metrigau Marchnata E-bost allweddol yn ogystal â sut i'w cyfrifo.