5 Siopwr Ar-lein yn Dyfarnu'r Gwyliau

Rhannodd y Folks yn Maxymiser eu ffeithlun diweddaraf, 5 Siopwr Ar-lein yn Rheolaeth y Interwebs Gwyliau. Rwy'n gwerthfawrogi mewnwelediad fel hyn yn fawr oherwydd mae gormod o'r data sydd ar gael yn pwyntio at y siopwr cyffredin ... ac yna'n torri'r data i lawr yn ôl rhyw, oedran ac incwm. Y gwir yw bod yna lawer o wahanol ysgogiadau i bobl brynu. Mae Maxymiser yn nodi 5 personas dylanwadol siopwyr. Nhw yw'r heliwr bargen, y tro cyntaf ar-lein

Mae gwiriwr sillafu yn llygad

Yr wythnos hon, roeddwn i newydd orffen darllen Righting the Mother Tongue: From Olde English to Email, the Tangled Story of English Spelling gan David Wolman. Efallai nad ydych chi'n gwybod beth yw orgraff ac etymoleg ac mae hynny'n iawn. Rwy'n gwybod fy mod i'n gigydd gramadeg a sillafu, ond gwnaeth y llyfr hwn i mi deimlo'n eithaf gwell am fy sgiliau. Mae miliynau o eiriau yn yr iaith Saesneg, ond mae'r myfyriwr graddedig ysgol uwchradd ar gyfartaledd yn gwybod amdano