PandaDoc: Creu, Anfon, Tracio, ac Dogfennau Gwerthu eSign

Mae bod yn bartner yn ecosystem Salesforce wedi bod yn brofiad anhygoel, ond mae'r broses drafod ar gyfer creu, anfon a diweddaru ein datganiadau gwaith wedi bod yn dipyn o ymgymeriad. Rwy'n meddwl weithiau fy mod i'n treulio mwy o amser yn ysgrifennu datganiadau o waith nag ydw i'n gwneud y gwaith ei hun mewn gwirionedd! Heb sôn, mae gan bob cwmni ei arddull fewnol ei hun, lefel y manylder sydd ei angen, a'i broses ar gyfer cydweithredu a chymeradwyo dogfennau gwerthu. Fel marchnatwr a

Ystadegau Cyfran y Farchnad PayPal A'i Hanes o Ddominyddu Prosesu Taliadau Ar-lein

Tra fy mod i'n ffan enfawr o Amazon, Affiliate Amazon, a Phrif Addict, rydw i hefyd yn hoffi PayPal. Mae gen i gyfrif credyd gwych gyda PayPal, rwy'n cael arian yn ôl ar wariant, a gallaf sefydlu taliadau amgen ar gyfer fy Ngherdyn Debyd PayPal - sy'n gyfleus iawn i'r busnes. Dim ond heddiw roeddwn i ar Sweetwater ac eisiau prynu rhai clustffonau newydd trwy PayPal. Fe'u prynais yn onest trwy Sweetwater oherwydd eu hintegreiddio Credyd PayPal.

Mae Checkout Sengl Sign-On Visa yn Enillydd!

Profwyd bod mewngofnodi sengl yn effeithiol yn gyffredinol - naill ai'n defnyddio mewngofnodi cymdeithasol i lenwi ffurflenni tudalennau glanio, neu nawr trwy ddefnyddio technolegau talu i drosi cwsmer yn gyflym. Mae Visa yn cynnig system un arwydd ymlaen o'r enw Visa Checkout sydd eisoes wedi'i fabwysiadu'n eang. Gyda thwf cyflym dros y 10 mis diwethaf, mae Visa Checkout wedi gweld cyfraddau mabwysiadu a sgwrsio sylweddol. Byddant yn cychwyn ymgyrchoedd cyd-farchnata a hysbysebu mawr yr haf hwn. Hyd yn hyn,

vCita: Penodiadau, Taliadau, a Phorth Cyswllt ar gyfer Safleoedd Busnesau Bach

Mae LiveSite gan vCita yn cymryd yr holl anhawster o ran gosod apwyntiadau, taliadau ar-lein, rheoli cyswllt a hyd yn oed rhannu dogfennau ac yn ei roi mewn sleid hardd ar eich gwefan. Nodweddion Allweddol LiveSite gan vCita Contact Management - Cipio gwybodaeth am gleientiaid a symleiddio eu deialog â'ch tîm. Mae'r rhyngwyneb gwe yn caniatáu ichi reoli cysylltiadau, cael mewnwelediadau, olrhain rhyngweithio cleientiaid, ymateb a gwaith dilynol gan ddefnyddio unrhyw ddyfais. Gallwch hyd yn oed awtomeiddio cyfathrebu, hysbysiadau a nodiadau atgoffa cleientiaid.