Clarabridge: Mewnwelediadau Gweithredadwy o Bob Rhyngweithio Cwsmer

Wrth i ddisgwyliadau defnyddwyr ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid gynyddu, rhaid i gwmnïau weithredu i sicrhau bod profiad eu cwsmeriaid yn parhau i fod yn gymesur. Mae 90% o Americanwyr yn ystyried gwasanaeth cwsmeriaid wrth benderfynu a ddylent wneud busnes gyda chwmni. American Express Gall fod yn anodd cyflawni'r amcan hwn oherwydd gall y nifer fawr o adborth sydd ar gael fod yn llethol, gan beri i dimau Profiad Cwsmer (CX) golli golwg ar y mewnwelediadau a'r goblygiadau sy'n gysylltiedig â rhyngweithio pob cwsmer. Gydag amlder cynyddol,

Composable: Cyflawni'r Addewid Personoli

Mae'r addewid o bersonoli wedi methu. Am flynyddoedd rydym wedi bod yn clywed am ei fuddion anhygoel, ac mae marchnatwyr sydd am fanteisio arno wedi prynu i mewn i atebion costus a thechnegol gymhleth, dim ond i ddarganfod yn rhy hwyr nad yw'r addewid o bersonoli fawr mwy na mwg a drychau, i'r mwyafrif. Mae'r broblem yn dechrau gyda sut mae personoli wedi'i weld. Wedi'i leoli fel datrysiad busnes, mae wedi cael ei fframio trwy'r lens o ddatrys anghenion busnes pan mewn gwirionedd

Moat: Mesur Sylw Defnyddwyr ar draws Sianeli, Dyfeisiau a Llwyfannau

Mae Moat by Oracle yn blatfform dadansoddol a mesur cynhwysfawr sy'n darparu cyfres o atebion ar draws gwirio hysbysebion, dadansoddeg sylw, cyrhaeddiad ac amlder traws-blatfform, canlyniadau ROI, a marchnata a deallusrwydd ad. Mae eu cyfres fesur yn cynnwys atebion ar gyfer gwirio hysbysebion, sylw, diogelwch brand, effeithiolrwydd hysbysebu, a chyrhaeddiad ac amlder traws-blatfform. Gan weithio gyda chyhoeddwyr, brandiau, asiantaethau a llwyfannau, mae Moat yn helpu i gyrraedd darpar gwsmeriaid, dal sylw defnyddwyr, a mesur y canlyniadau i ddatgloi potensial busnes. Moat gan Oracle

Pum Awgrym Da ar gyfer Adeiladu Strategaeth Cynnwys Arweinyddiaeth Meddwl

Mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw at ba mor hawdd yw adeiladu - a dinistrio - brand. Yn wir, mae union natur y ffordd y mae brandiau'n cyfathrebu yn newid. Mae emosiwn bob amser wedi bod yn sbardun allweddol wrth wneud penderfyniadau, ond sut mae brandiau'n cysylltu â'u cynulleidfa a fydd yn pennu llwyddiant neu fethiant yn y byd ôl-Covid. Mae bron i hanner y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn dweud bod cynnwys arweinyddiaeth meddwl sefydliad yn cyfrannu'n uniongyrchol at eu harferion prynu, ac eto mae gan 74% o gwmnïau