KWI: CRM Unedig, POS, E-Fasnachu a Marchnata ar gyfer Manwerthwyr Arbenigol

Mae Llwyfan Masnach Unedig KWI yn ddatrysiad o'r dechrau i'r diwedd ar sail cwmwl ar gyfer manwerthwyr arbenigedd. Mae datrysiad KWI, sy'n cynnwys POS, Marchnata ac eFasnach yn cael eu pweru o un gronfa ddata, gan roi profiad omni-sianel cwbl ddi-dor i fanwerthwyr. Rheoli Perthynas Cwsmer Llwyfan Masnach Unedig KWI (CRM) - casglwch ddata mewn amser real bron, fel bod gan eich holl sianeli wybodaeth gyfoes. Gall cymdeithion gwerthu weld statws VIP, digwyddiadau arbennig fel penblwyddi, pen-blwyddi a sbardunau eraill, a amlygir yn POS i

Acquia: Beth yw Llwyfan Data Cwsmer?

Wrth i gwsmeriaid gyfathrebu a chreu trafodion â'ch busnes heddiw, mae'n mynd yn fwyfwy anodd cynnal golwg ganolog ar y cwsmer mewn amser real. Cefais gyfarfod y bore yma gyda chleient i ni a oedd yn cael yr anawsterau hyn yn unig. Roedd eu gwerthwr marchnata e-bost yn wahanol i'w platfform negeseuon symudol y tu allan i'w storfa ddata eu hunain. Roedd cwsmeriaid yn rhyngweithio ond oherwydd nad oedd y data canolog wedi'i gydamseru, roedd negeseuon weithiau'n cael eu sbarduno ar neu

A yw Ymddygiad Siopa Milflwyddol Mewn gwirionedd yn Wahanol?

Weithiau byddaf yn griddfan pan glywaf y term milflwyddol mewn sgyrsiau marchnata. Yn ein swyddfa, mae millennials yn fy amgylchynu felly mae ystrydebau moeseg gwaith a hawl yn gwneud i mi gringe. Mae pawb rydw i'n gwybod bod oedran yn chwalu eu casgen ac yn optimistaidd yn eu dyfodol. Rwy'n caru millennials - ond nid wyf yn credu eu bod wedi'u chwistrellu â llwch hud sy'n eu gwneud yn rhy wahanol i unrhyw un arall. Mae'r millennials dwi'n gweithio gyda nhw'n ddi-ofn ... yn debyg iawn

Cipolwg ar Ymddygiad Prynu Defnyddwyr Omnichannel

Mae strategaethau Omnichannel yn dod yn fwy cyffredin i'w gweithredu wrth i ddarparwyr cwmwl marchnata gynnig integreiddio a mesur tynnach o strategaethau ar draws taith y defnyddiwr. Mae olrhain dolenni a chwcis yn galluogi profiad di-dor lle gall y platfform, waeth beth yw'r sianel, gydnabod ble mae'r defnyddiwr a gwthio neges farchnata sy'n berthnasol, sy'n berthnasol i'r sianel, a'u tywys drwodd i bryniant. Beth yw Omnichannel? Pan rydyn ni'n siarad am sianeli ym maes marchnata, rydyn ni'n siarad

Pa dechnolegau y mae marchnatwyr Lefel C yn Buddsoddi ynddynt?

Perfformiodd Black Ink Astudiaeth Farchnata lefel C 2016, gan arolygu marchnatwyr o'r 2000 cwmni mwyaf yn yr Unol Daleithiau yn ôl refeniw blynyddol gyda chyllideb farchnata ar y cyd o $ 5 biliwn o ddoleri mewn llafur a chostau. Dysgiadau Allweddol o flaenoriaethau Marchnatwyr Astudio Black Ink yw hyrwyddo perthnasedd brand a chanolbwynt y cwsmer ymhellach a fydd yn gofyn am welliant dramatig ar gyfer seilwaith Technoleg Marchnata a galluoedd omni-sianel. Mynediad at ddadansoddeg ddatblygedig i wneud penderfyniadau doethach ”yw'r sengl