Wooing Mwy o Brynwyr a Lleihau Gwastraff Trwy Gynnwys Deallus

Mae effeithiolrwydd marchnata cynnwys wedi'i gofnodi'n dda, gan gynhyrchu 300% yn fwy o arweinwyr ar gost 62% yn is na marchnata traddodiadol, yn ôl DemandMetric. Does ryfedd bod marchnatwyr soffistigedig wedi symud eu doleri i gynnwys, mewn ffordd fawr. Y rhwystr, fodd bynnag, yw ei bod yn anodd dod o hyd i ddarn da o'r cynnwys hwnnw (65%, mewn gwirionedd), wedi'i genhedlu'n wael neu'n anneniadol i'w gynulleidfa darged. Mae hynny'n broblem fawr. “Gallwch chi gael y cynnwys gorau yn y byd,” a rennir

AdTruth: Cydnabod Cynulleidfa Symudol Cyffredinol

Mae AdTruth yn feddalwedd rhagosodiad sy'n caniatáu i farchnatwyr gydnabod defnyddwyr ar draws y we symudol a'r apiau. Mae AdTruth yn gweithio gyda'ch technoleg bresennol i nodi, targedu ac olrhain defnyddwyr wrth gynnal preifatrwydd a dewis defnyddwyr. Mae'r rhan fwyaf o dechnolegau adnabod defnyddwyr yn gofyn naill ai mewngofnodi i adnabod yr unigolyn a / neu gwci i'w olrhain. Y broblem gyda chwci yw eu bod yn aml yn cael eu dileu ac nid ydyn nhw chwaith yn barhaus. Mae AdTruth yn defnyddio dynodwr dyfais parhaus - nid a