Clicktale: Olrhain Digwyddiad Dadansoddeg mewn Amgylchedd Heb God

Mae ClickTale wedi bod yn arloeswr yn y diwydiant dadansoddeg, gan ddarparu data ymddygiadol a delweddiadau clir sy'n cynorthwyo gweithwyr proffesiynol e-fasnach a dadansoddeg i nodi a gwella materion gyda'u gwefannau. Mae Golygydd Gweledol newydd ClickTale yn darparu esblygiad arall, gyda dull di-god o integreiddio digwyddiadau ledled eich gwefan. Cyfeiriwch at eich elfen digwyddiad a diffiniwch y digwyddiad ... Mae ClickTale yn gwneud y gweddill. Gyda'r Golygydd Gweledol, Clicktale yw un o'r cwmnïau cyntaf i ddarparu datrysiad oddi mewn

WordPress: Ysgrifennu Cod Byr O Thema Rhiant yn Thema Eich Plentyn

Wel, mae wedi bod yn dipyn o amser ers i mi rannu rhai awgrymiadau ar raglennu yn WordPress. Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn ôl ar y fainc yn defnyddio cod ar gyfer ein holl gleientiaid ac mae wedi bod yn hwyl mynd yn ôl i mewn i bethau. Efallai eich bod wedi sylwi ar yr integreiddiadau Papur Gwyn Marchnata newydd ledled y wefan - roedd hwnnw'n brosiect eithaf hwyl! Heddiw, roedd gen i fater gwahanol. Mae botymau ar lawer o'n cleientiaid wedi'u gweithredu trwy'r rhiant

Google Analytics: Peidiwch â Chofnodi Clic Is-barth fel Bownsio

Mae llawer o'n cleientiaid yn ddarparwyr Meddalwedd fel Gwasanaeth ac mae ganddyn nhw wefan a safle cymhwysiad. Rydym yn cynghori bod y ddau yn aml yn cael eu cadw ar wahân gan eich bod chi eisiau rhwyddineb a hyblygrwydd system rheoli cynnwys ar gyfer eich gwefan, ond nad ydych chi am gael eich ffrwyno gan reolaeth fersiwn, diogelwch a materion eraill gyda'ch cais. Fodd bynnag, mae hynny'n dod â heriau o ran Google Analytics pan fyddwch chi'n rhedeg dau gyfrif ar wahân -

Cyfraddau Bownsio, Amser ar y Safle a Olrhain Digwyddiad

Mae yna lawer o gamddealltwriaeth o hyd o'r diffiniad o gyfradd bownsio, pa mor negyddol y mae'n effeithio ar eich gwefan, a sut y gallwch chi weithio i'w wella. Gan fod y mwyafrif ohonoch yn defnyddio Google Analytics, mae'n bwysig deall sut mae Google yn trin bownsio. Yn gyntaf, efallai na fyddwch yn ei sylweddoli ond mae Amser Cyfartalog ar y Safle ar gyfer ymwelwyr bownsio bob amser yn hafal i sero. Hynny yw, wrth i chi edrych ar Amser Cyfartalog ar y Safle, dim ond hynny