Twf Hysbysebu Cyfryngau Cymdeithasol a'i Effaith ar Farchnata Digidol

Mae marchnatwyr wedi gorfod newid bron pob agwedd ar eu dulliau hysbysebu er mwyn cadw i fyny ag ymddygiad defnyddwyr a thueddiadau technolegol. Mae'r ffeithlun hwn, How Social Media Have Changed The Ad Game o MDG Advertising, yn darparu rhai o'r ffactorau allweddol sy'n gyrru ac yn dylanwadu ar y newid tuag at hysbysebu cyfryngau cymdeithasol. Pan gyrhaeddodd hysbysebu cyfryngau cymdeithasol yr olygfa gyntaf, roedd marchnatwyr yn ei defnyddio i gysylltu â'u cynulleidfaoedd yn syml. Fodd bynnag, mae marchnatwyr heddiw wedi gorfod newid llawer

Dyma Sut Rydych chi'n Cynhyrchu Mwy o Arweinwyr gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol

Roeddwn i ddim ond yn cwrdd â pherchennog busnes ac yn disgrifio'r ffordd anhygoel y mae'r cyfryngau cymdeithasol nid yn unig wedi gyrru busnes i'm cwmni, ond i'n cleientiaid hefyd. Mae'n ymddangos bod pesimistiaeth barhaus fel y mae gyda'r cyfryngau cymdeithasol a'i effaith ar gynhyrchu plwm a chredaf fod angen ei gywiro. Nid oes gan y rhan fwyaf o'r materion gyda'r cyfryngau cymdeithasol a chynhyrchu plwm unrhyw beth i'w wneud â'r canlyniadau gwirioneddol,