Deall Anghenion Eich Cwsmeriaid gyda Dadansoddeg Rhagfynegol

I lawer o weithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata, mae'n frwydr gyson i gael unrhyw fewnwelediadau gweithredadwy o'r data sy'n bodoli eisoes. Gall cyfaint gwasgu'r data sy'n dod i mewn fod yn frawychus ac yn hollol ysgubol, a gall ceisio echdynnu'r owns olaf o'r gwerth, neu hyd yn oed y mewnwelediadau allweddol yn unig, o'r data hwnnw fod yn dasg frawychus. Yn y gorffennol, prin oedd yr opsiynau: Llogi gwyddonwyr data. Y dull o gael dadansoddwyr data proffesiynol i ddadansoddi data a dod