3 Awgrym i Egluro Dryswch Marchnata i Millennials

Beth mewn gwirionedd yw milflwyddol? Dyna gwestiwn cyffredin sy'n cael ei ofyn ledled y byd. I rai, y ddemograffig hwn yw'r digymhelliant, yn ddiog ac yn anrhagweladwy. I Odyssey, rydym yn eu gweld fel cymhelliant, selfaware ac yn eithaf rhagweladwy. Mae rhai cenedlaethau bob amser wedi cael eu bocsio i mewn i rai ystrydebau a gall y mentrau i gael eu sylw fod oddi ar y sylfaen. Nid yw'r genhedlaeth filflwydd yn wahanol, ac rydyn ni yma i ddweud wrthych nad yw millennials yn addas i bawb. Personoli yw