Mae e-bost yn prynu Marketer Amcan

Rydyn ni wedi cael y pleser o gwrdd a gweithio gyda'r arweinwyr yn y ddau gwmni hyn y llynedd: E-bost a Object Marketer. Adroddais ar Emailvision yn gynharach yn y flwyddyn oherwydd bod eu hymdrechion rhyngwladoli wedi creu argraff arnaf. Mae eu cymhwysiad nid yn unig yn fyd-eang, felly hefyd y parthau amser ... yr holl ffordd i lawr i'r tanysgrifiwr! Mae'r cwmni'n profi twf o dros 40% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac yn tyfu'n gyflym i farchnadoedd ledled De America a