Tueddiadau Manwerthu a Phrynu Defnyddwyr ar gyfer 2021

Os oedd un diwydiant a welsom a newidiodd yn ddramatig y llynedd, manwerthu ydoedd. Cafodd busnesau heb y weledigaeth na'r adnoddau i'w mabwysiadu'n ddigidol eu hunain yn adfeilion oherwydd cloeon a'r pandemig. Yn ôl adroddiadau, roedd cau siopau manwerthu ar frig 11,000 yn 2020 gyda dim ond 3,368 o allfeydd newydd yn agor. Siarad Busnes a Gwleidyddiaeth Nid yw hynny o reidrwydd wedi newid y galw am nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG), serch hynny. Aeth defnyddwyr ar-lein lle cawsant y

Sut mae Cwmnïau Nwyddau wedi'u Pecynnu Defnyddwyr yn Defnyddio Data Mawr?

Pe bai un diwydiant lle roedd tunnell o ddata yn cael ei ddal yn barhaus, mae yn y diwydiant Nwyddau wedi'u Pecynnu Defnyddwyr (GRhG). Mae cwmnïau GRhG yn gwybod bod Big Data yn bwysig, ond nid ydynt eto wedi ei gofleidio yn eu gwaith o ddydd i ddydd. Beth yw Nwyddau wedi'u Pecynnu i Ddefnyddwyr? Mae nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG) yn eitemau a ddefnyddir yn ddyddiol gan ddefnyddwyr cyffredin y mae angen eu hadnewyddu neu eu hail-lenwi fel mater o drefn, fel bwyd, diodydd, dillad, tybaco, colur, a'r cartref