Sut I Sefydlu Twnnel Gwerthu Ar-lein Syml 5-Cam

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, symudodd llawer o fusnesau i farchnata ar-lein oherwydd COVID-19. Gadawodd hyn lawer o sefydliadau a busnesau bach yn sgrialu i lunio strategaethau marchnata digidol effeithiol, yn enwedig y cwmnïau hynny a oedd yn dibynnu'n bennaf ar werthiannau trwy eu siopau brics a morter. Tra bod bwytai, siopau adwerthu, a chymaint o rai eraill yn dechrau agor eto, mae'r wers a ddysgwyd dros y misoedd diwethaf yn glir - rhaid i farchnata ar-lein fod yn rhan o'ch cyffredinol