Faint o eiriau y post sy'n iawn?

Kudos i Indy Confluence am gynnal digwyddiad rhwydweithio gwych yma yn Indianapolis ddoe. Yn wahanol i'r mwyafrif o ddigwyddiadau rhwydweithio, daeth Indy Confluence dan arweiniad Brett Healey ac Erik Deckers, â phanel o bobl yma yn y rhanbarth i ddarparu rhywfaint o gyngor gwerth ychwanegol i'w holl aelodau. Pwnc y mis hwn oedd Pam mae Blogio Corfforaethol yn hanfodol i Lwyddiant Cwmni a chefais fy ngwahodd i fod ar y panel. Roedd y panel yn cynnwys

WordPress a MySQL: Beth Mae Eich Geiriau'n Cyfrif?

Bu rhywfaint o sôn ar flogiau am faint cyfartalog post WordPress. Mae rhywfaint o olau wedi cael ei daflu na fydd Peiriannau Chwilio ond yn pwyso effaith y x rhif cyntaf o gymeriadau, lle nad yw x yn hysbys ar hyn o bryd. O ganlyniad, dim ond gwastraffu geiriau yw unrhyw beth ar ôl hynny. Delwedd o Wordle! Dwi braidd yn hyfryd gyda fy mhostiadau blog felly rydw i'n mynd i wneud rhywfaint o ddadansoddiad ychwanegol a gweld a yw poblogrwydd