Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 101

Sut mae cychwyn ar y cyfryngau cymdeithasol? Mae hwn yn gwestiwn yr wyf yn parhau i'w gael pan siaradaf ar effaith cyfryngau cymdeithasol ar ymdrechion marchnata busnes. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod pam y byddai'ch cwmni eisiau bod yn weithredol ar gyfryngau cymdeithasol. Rhesymau Pam fod Busnesau'n Defnyddio Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Dyma fideo esboniwr gwych ar 7 ffordd y gall eich marchnata cyfryngau cymdeithasol yrru canlyniadau busnes. Sut i Ddechrau Gyda Chymdeithasol

Sut i Fesur Llwyddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Mae'n anoddach mesur llwyddiant cyfryngau cymdeithasol nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu. Mae tri dimensiwn i'r cyfryngau cymdeithasol: Trosi Uniongyrchol - dyma lle mae'r mwyafrif o farchnatwyr yn edrych i fesur yr enillion ar fuddsoddiad. Mae dolen yn dod ag ymwelydd yn uniongyrchol o bost cyfryngau cymdeithasol neu ei rannu hyd at dröedigaeth. Fodd bynnag, nid wyf yn credu mai dyna lle mae mwyafrif y ROI. Dylanwadu ar Drosiadau - Mae cael cymuned berthnasol sy'n cario'ch gair yn hynod bwerus. I.

Sut i Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnesau Bach

Nid yw mor syml ag y mae pobl yn ei feddwl. Cadarn, ar ôl degawd o weithio arno, mae gen i un gornest o ddilyniant braf ar gyfryngau cymdeithasol. Ond yn nodweddiadol nid oes gan fusnesau bach ddeng mlynedd i rampio i fyny a chreu momentwm ar eu strategaeth. Hyd yn oed yn fy musnes bach, mae fy ngallu i weithredu menter marchnata cyfryngau cymdeithasol hynod strategol ar gyfer fy musnes bach yn her. Rwy'n gwybod bod angen i mi barhau i dyfu fy nghyrhaeddiad

Pa ffactorau sy'n eu gwneud ar gyfer Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol Llwyddiannus?

Y prynhawn yma, roeddwn yn eistedd gyda rhai arweinwyr ym myd busnes, cyfryngau cymdeithasol a digidol ac roeddem yn siarad am yr hyn sydd ei angen ar gyfer marchnata llwyddiannus. Roedd y consensws llethol yn eithaf syml, ond byddech chi'n synnu faint o gwmnïau sy'n ei chael hi'n anodd ... ble i ddechrau. Fe wnaethon ni rannu straeon am gwmnïau nad oedden nhw'n deall eu cynnig gwerth, ond roedden nhw'n siopa am wefannau newydd. Fe wnaethon ni rannu straeon am gwmnïau nad oedd ganddyn nhw unrhyw aliniad gwerthu a marchnata, a