Pipedrive: Gwelededd I Mewn i'ch Piblinell Gwerthu

Mae ein busnes ychydig yn unigryw yn yr ystyr ein bod yn asiantaeth arbenigedd sy'n gweithio gydag ychydig o gleientiaid dethol. Fodd bynnag, gyda'r cyhoeddiad hwn ynghyd â'n presenoldeb cymdeithasol cyffredinol yn cynhyrchu llawer o arweinwyr. Cymaint o arweinwyr, mewn gwirionedd, fel nad oes gennym ni'r amser na'r adnoddau yn aml i hidlo a rhag-gymhwyso pob un o'r arweinyddion hynny i nodi'r arweinwyr hynny sy'n berffaith i'n busnes. Rydyn ni'n gwybod ein bod ni wedi colli rhai cyfleoedd gwych. Fel

Groove: Tocynnau Desg Gymorth ar gyfer Timau Cymorth

Os ydych chi'n dîm gwerthu i mewn, tîm cymorth i gwsmeriaid, neu hyd yn oed asiantaeth rydych chi'n cydnabod yn gyflym sut y gall ceisiadau rhagolygon a chwsmeriaid fynd ar goll yn y don lanw o e-byst y mae pob person yn eu derbyn ar-lein. Rhaid cael gwell ffordd o gasglu, aseinio ac olrhain pob cais agored i'ch cwmni. Dyna lle mae meddalwedd desg gymorth yn cael ei chwarae ac yn helpu i sicrhau bod eich tîm yn canolbwyntio ar eu hymatebolrwydd a'u gwasanaeth cwsmeriaid.

Nimble: Rheoli Cyswllt a CRM Cymdeithasol

Mae Nimble yn tynnu'ch cysylltiadau i un lle yn awtomatig fel y gallwch eu cynnwys ar draws unrhyw sianel - LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, Skype, Ffôn, E-bost - mewn un rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio. Gyda Nimble, gallwch anfon negeseuon, ychwanegu tasgau a digwyddiadau, golygu neu lawrlwytho'r proffil cyswllt yn uniongyrchol o ffenestr proffil y cyswllt. Gweld gwybodaeth gyswllt graidd a'r holl weithgareddau cysylltiedig, e-byst, nodiadau a sgyrsiau cymdeithasol mewn un sgrin. Bydd Nimble yn adnabod y

Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer