Linq: Eich Darparwr Cynhyrchion Cerdyn Busnes Cyfathrebu Agos (NFC)

Os ydych chi wedi bod yn ddarllenwr fy safle ers amser maith, rydych chi'n gwybod pa mor gyffrous rydw i'n dod dros wahanol fathau o gardiau busnes. Rwyf wedi cael cardiau nodiadau post-it, cardiau sgwâr, cardiau metel, cardiau wedi'u lamineiddio ... rwy'n eu mwynhau'n aruthrol. Wrth gwrs, gyda'r cloeon a'r anallu i deithio, nid oedd llawer o angen cardiau busnes. Nawr bod teithio yn agor, serch hynny, penderfynais ei bod yn bryd diweddaru fy ngherdyn a chael

Marchnata a Hysbysebu Agosrwydd: Y Dechnoleg a Thactegau

Cyn gynted ag y byddaf yn cerdded i mewn i'm cadwyn Kroger (archfarchnad) leol, edrychaf i lawr ar fy ffôn ac mae'r ap yn fy rhybuddio lle y gallaf naill ai popio fy nghod bar Kroger Savings i'w wirio neu gallaf agor yr ap i chwilio a dod o hyd i eitemau ynddo yr eiliau. Pan fyddaf yn ymweld â siop Verizon, mae fy ap yn fy rhybuddio gyda dolen i fewngofnodi cyn i mi hyd yn oed fynd allan o'r car. Dyma ddau

5 Ffordd Manteision Manwerthu o Fonitro Cymdeithasol Hyperleol

Mae cwmnïau manwerthu yn cystadlu â chewri manwerthu ar-lein fel Amazon a Zappos. Nod siopau brics a morter manwerthu yw darparu'r profiad gorau i'w cwsmeriaid. Mae traffig traed yn fesur o gymhelliant a diddordeb cwsmeriaid (pam roedd yn well gan yr unigolyn ddod i'r siop i'w brynu pan fydd yr opsiwn o brynu ar-lein ar gael). Y fantais gystadleuol sydd gan unrhyw fanwerthwr dros siop ar-lein yw bod y defnyddiwr gerllaw ac yn barod i'w wneud