7 Gwers ar gyfer Manwerthu Yn Oes E-Fasnach

Mae E-Fasnach yn cymryd drosodd y diwydiant manwerthu ar y funud. Mae'n ei gwneud hi'n anoddach cadw siopau brics a morter i fynd. Ar gyfer siopau brics a morter, nid yw'n ymwneud â stocio stocrestr a rheoli cyfrifon a gwerthiannau. Os ydych chi'n rhedeg siop gorfforol, yna mae angen i chi symud i'r lefel nesaf. Rhowch reswm cymhellol i'r siopwyr dreulio'u hamser i ddod i lawr i'ch siop. 1. Darparu Profiad, Nid Cynhyrchion yn Unig