Trasiedi a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Nid yw llawer ohonoch yn fy adnabod yn bersonol, ond cefais fy magu yn y Drenewydd, Connecticut. Mae'n dref fach anhygoel sydd wedi tyfu'n ddramatig ond heb newid fawr ddim ers i mi fyw yno. Pan oeddwn i'n ifanc, roedden ni'n arfer gorfod gweld y ffilmiau yn Neuadd y Ddinas, ymweld â'r Blue Colony Diner i gael hufen iâ, a mynd i Eglwys St. Rose of Lima ar ddydd Sul. Roedd y gymuned yn hunanddibynnol ... roedd fy Nhad hyd yn oed ymlaen