Mewnwelediad nBA: Cudd-wybodaeth Busnes Cymdeithasol Gweithredadwy

Mae newBrandAnalytics yn darparu atebion deallusrwydd cymdeithasol ar gyfer y diwydiannau bwytai, lletygarwch, y llywodraeth a manwerthu. Maent yn dehongli ac yn dadansoddi haenau o adborth cyfryngau cymdeithasol ac yn eu trosi'n fewnwelediadau gweithredol ar lefelau lleol, rhanbarthol a brand i'w cwsmeriaid. Dyma drosolwg o sut mae nBA yn cael ei ddefnyddio yn y Diwydiant Bwytai: mae nBA Insight yn casglu ac yn prosesu llawer iawn o sylwadau anstrwythuredig ar y cyfryngau cymdeithasol am eich busnes ar lefel leol, ranbarthol a brand, fel y gallwch