3 Gwers gan Gwmnïau Gwir Gwsmer-Ganolog

Casglu adborth cwsmeriaid yw'r cam cyntaf amlwg wrth ddarparu'r profiadau gorau posibl i gwsmeriaid. Ond dim ond y cam cyntaf ydyw. Ni chyflawnir unrhyw beth oni bai bod yr adborth hwnnw'n gyrru rhyw fath o weithredu. Yn rhy aml, cesglir adborth, ei agregu i gronfa ddata o ymatebion, ei ddadansoddi dros amser, cynhyrchir adroddiadau, ac yn y pen draw, cyflwynir cyflwyniad yn argymell newidiadau. Erbyn hynny mae'r cwsmeriaid a roddodd yr adborth wedi penderfynu nad oes unrhyw beth yn cael ei wneud gyda'u mewnbwn ac maen nhw wedi gwneud hynny

Cychod maes: Ffurflenni Clyfar, Arolygon a Chwisiau

Mae'r farchnad ar gyfer ceisiadau ffurflen yn eithaf prysur. Bu cwmnïau o gwmpas sy'n delio â datblygu ffurflenni ers ymhell dros ddegawd ar y we, ond yn aml mae gan y technolegau newydd brofiadau defnyddwyr llawer uwch, offrymau rhesymeg cymhleth, a thunelli o integreiddiadau. Mae'n wych gweld y maes hwn yn symud ymlaen gymaint. Un arweinydd sydd allan yw Fieldboom, y mae ei nodweddion yn cynnwys: Ateb Pibellau - Cynhwyswch ateb o gwestiwn blaenorol fel rhan o gwestiwn newydd

6 Metrig Perfformiad Allweddol ar gyfer Boddhad Cwsmeriaid

Flynyddoedd yn ôl, gweithiais i gwmni a oedd yn olrhain maint eu galwadau mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Pe bai nifer eu galwadau yn cynyddu a bod yr amser fesul galwad yn cael ei leihau, byddent yn dathlu eu llwyddiant. Y broblem oedd nad oeddent yn llwyddiannus o gwbl. Rhuthrodd y cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid bob galwad i gadw rheolaeth oddi ar eu cefnau. Y canlyniad oedd rhai cwsmeriaid blin iawn a oedd yn gorfod galw yn ôl dro ar ôl tro er mwyn dod o hyd i benderfyniad. Os ydych

Beth yw'r System Sgôr Hyrwyddwr Net (NPS)?

Yr wythnos diwethaf, teithiais i Florida (rwy'n gwneud hyn bob chwarter, fwy neu lai) ac am y tro cyntaf gwrandewais ar lyfr ar Audible ar y ffordd i lawr. Dewisais The Ultimate Question 2.0: Sut mae Cwmnïau Hyrwyddwr Net yn Ffynnu mewn Byd a Yrrir gan Gwsmeriaid ar ôl deialog gyda rhai gweithwyr marchnata proffesiynol ar-lein. Mae'r system Sgôr Hyrwyddwr Net wedi'i seilio ar gwestiwn syml ... y cwestiwn eithaf: Ar raddfa o 0 i 10, sut

Sut i Gynhyrchu Gwerth o Farchnata Digidol

Yr wythnos hon cefais fy nghyfweld am y gwaith optimeiddio a wnawn ac un o'r problemau yr ydym yn eu canfod yn ganolog i lawer o'n hymdrechion marchnata darpar a chleientiaid yw eu bod am nad ydynt yn adeiladu'r safleoedd ar gyfer eu rhagolygon a'u cleientiaid - maen nhw'n ei adeiladu drostyn nhw eu hunain. Peidiwch â fy betio yn anghywir, wrth gwrs mae eich cwmni eisiau caru'ch gwefan a hyd yn oed ei defnyddio fel adnodd ... ond mae'n hierarchaeth, platfform, a