Marchnata i Gynulleidfaoedd Traws-blatfform

Mae 88% o Americanwyr yn berchen ar o leiaf 2 ddyfais sy'n gysylltiedig â'r rhyngrwyd ac mae 90% o Americanwyr yn defnyddio dyfeisiau lluosog yn olynol trwy gydol y dydd. I farchnatwyr, mae hyn yn rhoi her a chyfle i gydlynu a dirlawn cyfryngau lle mae'r gynulleidfa ... wrth sicrhau eu bod yn trosoli cryfderau'r ddyfais maen nhw'n cyfathrebu arni. Mae'r ffeithlun hwn o Uberflip yn cloddio i'r ffeithiau - pa ddemograffeg sydd ar ba ddyfeisiau, faint o amser maen nhw'n ei dreulio arnyn nhw, a beth yw'r