Sicrhewch Gymorth Enwi'ch Busnes gyda Sgwadhelp

Am glywed stori arswyd brandio? Mae'ch cwmni'n cynllunio ei lansiad ac yn buddsoddi $ 150,000 yn y parth, yr enw, a'r lansiad ... dim ond er mwyn i'r cyfan ddisgyn ar wahân pan fyddwch chi'n dysgu bod gan yr FBI ymchwiliad o'r un enw sy'n mynd yn gyhoeddus ... 3VE. Ouch. Nid yw y gallai [Asiantaeth heb enw ar hyn o bryd] fod wedi gwneud unrhyw beth i ragfynegi'r math hwnnw o fater. Rwy'n wirioneddol synnu, serch hynny, at nifer y