Cosb Cynnwys Dyblyg: Y Chwedl, Y Realiti, a Fy Nghyngor

Am dros ddegawd, mae Google wedi bod yn brwydro yn erbyn myth y gosb cynnwys ddyblyg. Gan fy mod yn dal i barhau i ofyn cwestiynau arno, roeddwn i'n meddwl y byddai'n werth eu trafod yma. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod y verbiage: Beth Yw Cynnwys Dyblyg? Yn gyffredinol, mae cynnwys dyblyg yn cyfeirio at flociau sylweddol o gynnwys o fewn neu ar draws parthau sydd naill ai'n cyfateb yn llwyr â chynnwys arall neu sy'n sylweddol debyg. Yn bennaf, nid yw hyn yn dwyllodrus o ran tarddiad. Google, Osgoi Dyblyg

Myth y Priodoledd

Un o'r sleidiau rydw i'n eu trafod ym mron pob sgwrs rydw i'n ei chael gyda busnesau yw un rydw i'n ei galw'n chwedl priodoli. Mewn unrhyw system fesur, mae'n well gennym reolau ymddygiad boolean ac arwahanol. Os hyn, yna hynny. Mae'n broblem, serch hynny, oherwydd nid dyna sut mae penderfyniadau prynu yn cael eu gwneud. Nid oes ots a ydych chi'n ddefnyddiwr neu os ydych chi'n fusnes - nid realiti taith y cwsmer yn unig mohono.