Dyluniwch Ap Symudol Cadarn ar gyfer iPhone ac Android mewn 5 Cam

Mae My Mobile Fans yn cynnig apiau symudol a gwefannau symudol fforddiadwy ar gyfer yr amgylchedd unigol, dielw a busnes bach trwy eu hadeiladwr ap Do-It-Yourself (DIY) sy'n arwain y diwydiant. Gyda dros 40 o nodweddion cyfoethog ar gyfer trosoledd ffonau symudol, lleoliad a chyfryngau cymdeithasol, efallai mai nhw yw'r platfform adeiladu apiau symudol mwyaf fforddiadwy a chadarn ar y farchnad. Mae'r cais yn eithaf syml, gan ddarparu dewin cam wrth gam i'ch tynnu trwy sefydlu'ch cymhwysiad symudol. Cam 1: Dewiswch eich

Mae Rheoli Tasg yn Hawdd gyda HiTask

Yn ystod yr wythnosau cwpl diwethaf, rydw i wedi bod yn cael trafferth cadw i fyny. Mae gen i o leiaf un dwsin o brosiectau, o leiaf 5 cwmni partner, gweithiwr amser llawn a 2 adnodd rhan-amser. Rwy'n ceisio dal ati i werthu yn ogystal â chyflawni'r prosiectau rydw i wedi'u gwerthu. Rydyn ni ar y pwynt anghyfforddus hwnnw lle mae gennym ni ddigon o fusnes ar gyfer gweithiwr llawn amser arall ... ond nid oes gennym yr adnodd hwnnw eto (mae'n dechrau mewn pythefnos!). I drefnu, I.

ATTN: Datblygwyr Cymwysiadau Cyfryngau Cymdeithasol

Twitter. Facebook. LinkedIn. Fy mlog. Fy nghwmni. Ar wahân i'r rheini, mae gen i gyfrif Google. Mae gen i gyfrif gravatar. Mae gen i gyfrif WordPress. Mae gen i Yahoo! cyfrif. Rydw i ar Flickr. Blasus. Technorati. Ning. Cyn hynny roedd MySpace. Ac AOL. Yn ôl yn y dydd, roedd gen i gyfrif Prodigy hyd yn oed. Felly dyma fy nghwestiwn, gan fy mod i ym mhobman ar-lein, pan fyddwch chi'n datblygu'ch meddalwedd pam yn y byd rydych chi'n gofyn i mi

Sut i Dasg Sengl

Mae pawb yn siarad am sut i aml-dasgio ... ddoe cefais sgwrs gyda David o ganolfan Adnoddau Gyrfa Sir Brown a buom yn trafod tasg sengl. Hynny yw ... diffodd eich ffôn, eich ap bwrdd gwaith twitter, cau eich e-bost, diffodd rhybuddion - a chyflawni rhywfaint o waith mewn gwirionedd. Mae gennym ormod o wrthdyniadau, y dyddiau hyn, ac mae'n effeithio ar ansawdd ein gwaith. Dydw i ddim yn ffan o aml-dasgio. Bydd cydweithwyr o swyddi blaenorol yn ategu'r ffaith

Mae 3.24% o Ddefnyddwyr Facebook yn farw

Mewn cyfrifiad diweddar o ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol, nodwyd bod 3.24% o holl ddefnyddwyr Facebook wedi marw mewn gwirionedd. Fe wnaeth defnyddwyr Dead Myspace drympio Facebook ar 7.46%. Mae'n ystadegyn hynod ddiddorol oherwydd ei fod yn codi'r cwestiwn o sut mae rhwydweithiau cymdeithasol yn codi tâl ar hysbysebwyr a sut maen nhw'n mesur twf. Nid yw rhwydweithiau cymdeithasol mewn gwirionedd yn riportio nifer y defnyddwyr ymgysylltiedig nac yn mesur nifer y rhai marw. Mae hysbysebwyr yn talu am hysbysebion yn seiliedig ar nifer y