Argraffydd y Wal: Datrysiad Argraffu Fertigol ar gyfer Waliau Dan Do neu Awyr Agored

Mae gen i ffrind i mi sy'n dylunio ac yn paentio murluniau ac yn gwneud gwaith anhygoel. Er bod y gelf hon yn fuddsoddiad anhygoel a all drawsnewid man gwaith neu leoliad manwerthu, gadawyd y gallu i ddylunio a phaentio graffig manwl ar ofod fertigol i raddau helaeth i ddadosod gosodiadau neu ddarlun artist. Mae technoleg argraffu newydd wedi dod i'r amlwg a fydd yn trawsnewid hyn, er ... argraffwyr waliau fertigol. Argraffydd y Wal fertigol diweddaraf yr Argraffydd Wal