Dolenni Mewngofnodi Aml-Barth WordPress

Ychydig yn ôl, gwnaethom weithredu gosodiad aml-barth (nid is-barth) o WordPress trwy alluogi'r nodweddion aml-ddefnyddiwr a gosod ategyn aml-barth. Ar ôl i ni gael popeth yn gweithio, un o'r materion y gwnaethom redeg iddo oedd dolen fewngofnodi pan oedd rhywun yn ceisio mewngofnodi i WordPress ar un o'r parthau. Hyd yn oed yn fwy rhyfedd, roedd yn digwydd ar Firefox ac Internet Explorer, ond nid ar Chrome. Gwnaethom olrhain y mater hyd at ddefnyddio porwr

Sut i gael syniadau blog gan ddefnyddio Google

Fel y gwyddoch efallai, mae blogio yn weithgaredd marchnata cynnwys gwych a gall arwain at well safleoedd peiriannau chwilio, hygrededd cryfach, a phresenoldeb gwell ar y cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, un o'r agweddau anoddaf ar flogio yw cael syniadau. Gall syniadau blog ddod o lawer o ffynonellau, gan gynnwys rhyngweithio â chwsmeriaid, digwyddiadau cyfredol, a newyddion y diwydiant. Fodd bynnag, ffordd wych arall o gael syniadau blog yw defnyddio nodwedd canlyniadau gwib newydd Google yn unig. Y ffordd i

Fideo: Beth fyddai Seth yn ei Wneud?

Wrth imi wylio twf Compendium Blogware, mae'n cynhesu fy nghalon fy mod wedi chwarae rhan gynnar (a rôl barhaus hyd eithaf fy ngallu) mewn busnes sy'n newid ymddygiad a thirwedd sut mae busnesau'n cyfathrebu â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid. Mae Chris Baggott yn efengylydd anhygoel i'r cyfrwng ac mae ei gwmni yn dyst i'r cyfrwng, y cymwysiadau sy'n galluogi'r cyfathrebu hwn, a'r apêl ehangach o roi

Ehangu eich Darllenydd

P'un a ydych chi'n blogiwr corfforaethol neu ddim ond eich blog eich hun, bydd un o ffactorau twf eich blog yn dibynnu ar eich gallu i gyrraedd darllenwyr newydd nad ydyn nhw'n ymwybodol bod eich blog yn bodoli. Rwy'n gwneud hyn trwy nifer o dechnegau ... yn nhrefn eu pwysigrwydd maen nhw: Sylw ar flogiau eraill, yn enwedig pan maen nhw yn yr un diwydiant. Rwy'n dod o hyd iddynt trwy Google Alerts, Blogsearch ar Google, a Technorati. Rwy'n cyhoeddi fy RSS