Mae Defnyddio Blaenoriaethu Gwerthu yn Dyblu Eich Trosiadau Gwerthu Allanol

Roeddwn i ddim ond yn cael trafodaeth yr wythnos hon gyda Phrif Swyddog Gweithredol SaaS sydd wedi bod yn brwydro i logi talent gwerthu cynhyrchiol. Er eu bod yn sgorio ac yn blaenoriaethu eu harweinwyr i mewn, mae'r tîm yn aml yn araf i gysylltu â'r arweinwyr ac mae eu galwad yn trwybwn yn ofnadwy. Mae'n cymryd math arbennig o berson gwerthu i wneud 70+ o alwadau'r dydd, ond dyna'n union sydd ei angen ar gychwyn os yw'n gobeithio gyrru digon o werthiannau i fwydo'n llwyddiannus

Anghofiwch Gynhyrchedd Blackberry, Ennill Aml-Dasg

Fis Gorffennaf y llynedd, symudais i fwyar duon. Wrth i amser fynd heibio ac wrth i mi ddod o hyd i gymwysiadau a'u gosod, aeth yn arafach ac yn arafach. Roedd fel petai Apps yn ail feddwl ac ni ddyluniwyd y Blackberry i'w rhedeg. Peidiwch â'm cael yn anghywir, roeddwn i wrth fy modd â'r llif o Tweets (diolch i'r app Twitter newydd), diweddariadau Facebook, galwadau a negeseuon testun mewn un ffenestr. Yr hyn na allwn ei drin oedd ceisio clirio