Cosb Cynnwys Dyblyg: Y Chwedl, Y Realiti, a Fy Nghyngor

Am dros ddegawd, mae Google wedi bod yn brwydro yn erbyn myth y gosb cynnwys ddyblyg. Gan fy mod yn dal i barhau i ofyn cwestiynau arno, roeddwn i'n meddwl y byddai'n werth eu trafod yma. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod y verbiage: Beth Yw Cynnwys Dyblyg? Yn gyffredinol, mae cynnwys dyblyg yn cyfeirio at flociau sylweddol o gynnwys o fewn neu ar draws parthau sydd naill ai'n cyfateb yn llwyr â chynnwys arall neu sy'n sylweddol debyg. Yn bennaf, nid yw hyn yn dwyllodrus o ran tarddiad. Google, Osgoi Dyblyg

Strategaethau Marchnata Lleol ar gyfer Busnesau Aml-leoliad

Mae'n hawdd gweithredu busnes aml-leoliad llwyddiannus ... ond dim ond pan fydd gennych chi'r strategaeth farchnata leol gywir! Heddiw, mae gan fusnesau a brandiau gyfle i ehangu eu cyrhaeddiad y tu hwnt i gwsmeriaid lleol diolch i ddigideiddio. Os ydych chi'n berchennog brand neu'n berchennog busnes yn yr Unol Daleithiau (neu unrhyw wlad arall) gyda'r strategaeth gywir gallwch chi gyflwyno'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau i ddarpar gwsmeriaid ledled y byd. Dychmygwch fusnes aml-leoliad fel

Omnify: Llwyfan Archebu, Archebu a Thalu Ar-lein

Os ydych chi'n gampfa, stiwdio, hyfforddwr, tiwtor, hyfforddwr, neu unrhyw fath arall o fusnes lle mae angen i chi gadw amser, cymryd taliadau, rheoli nodiadau atgoffa cwsmeriaid, a chyfleu cynigion i'ch cwsmeriaid, mae Omnify yn ddatrysiad pwrpasol penodol ar gyfer mae angen i'ch busnes ... p'un a ydych chi'n seiliedig ar leoliad neu'n fusnes ar-lein. Omnify System Archebu Derbyn Archebion, Taliadau a Rheoli Waitlistiaid o'r we a symudol. Creu blociau o slotiau sydd ar gael trwy'r dydd, amseroedd clustogi, cyfyngu'r nifer

Peiriant Awgrymu SEO SEO: Rheolaethau Brand Customizable ar gyfer Marchnata Lleol Cadarn

Meddyliwch am y tro diwethaf i chi fynd i siop adwerthu - gadewch i ni ei galw'n siop caledwedd - i brynu rhywbeth yr oedd ei angen arnoch chi - gadewch i ni ddweud wrench. Mae'n debyg eich bod wedi chwilio'n gyflym ar-lein am siopau caledwedd gerllaw ac wedi penderfynu ble i fynd yn seiliedig ar oriau siop, pellter o'ch lleoliad ac a oedd y cynnyrch yr oeddech ei eisiau mewn stoc ai peidio. Dychmygwch wneud yr ymchwil honno a gyrru i'r siop yn union i

Ystafell Gymdeithasol: Rheolaeth Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Mentrau Aml-leoliad

Mae Reputation.com wedi lansio Social Suite, datrysiad rheoli cyfryngau cymdeithasol a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer mentrau mawr, aml-leoliad sy'n integreiddio'r rhychwant cyfan o ymgysylltu â chwsmeriaid ar y we, o adolygiadau ar-lein ac arolygon cwsmeriaid i wrando cymdeithasol a rheoli cymunedol. Mae mentrau mawr yn ei chael hi'n anodd ymgysylltu'n ystyrlon â chwsmeriaid mewn cymunedau lleol ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol. At hynny, mae'r cyfryngau cymdeithasol fel arfer wedi'u hynysu oddi wrth gymwysiadau rheoli arolygon cwsmeriaid ac adolygiadau ar-lein. “Yr her gyda’r offer cyfryngau cymdeithasol presennol

4 Strategaeth Hanfodol Ar Gyfer Eich Busnes Aml-leoliad Ar-lein

Nid yw'n ystadegyn syndod, ond mae'n dal i fod yn eithaf syfrdanol - dylanwadwyd ar dros hanner yr holl werthiannau mewn siopau gan ddigidol y llynedd yn eu ffeithlun diweddaraf ar farchnata'ch busnes aml-leoliad ar-lein. Ymchwiliodd a nododd MDG bedwar tacteg marchnata digidol hanfodol y dylai pob busnes aml-leoliad fod yn eu defnyddio sy'n ymgorffori tueddiadau chwilio, platfform, cynnwys a dyfeisiau. Chwilio: Optimeiddio ar gyfer “Open Now” a Lleoliad - Mae defnyddwyr yn symud o chwilio am bethau fel y dyfodol

MomentFeed: Datrysiadau Marchnata Symudol Lleol ar gyfer Chwilio a Chymdeithasol

Os ydych chi'n farchnatwr mewn cadwyn bwytai, neu dros ddeiliaid rhyddfraint, neu gadwyn fanwerthu, ni allwch o bosibl weithio ar draws pob marchnad a chyfrwng i hyrwyddo pob lleoliad heb ryw fath o system. Mae eich brand yn anweledig i raddau helaeth i chwiliad lleol, yn ddall i ymgysylltu â chwsmeriaid lleol, nid oes ganddo offer i greu hysbysebion sy'n berthnasol yn lleol, ac yn aml nid ydynt yn rheoli presenoldeb cyflawn ar y cyfryngau cymdeithasol. Cyfansawdd yr ymdrech gyda rhai newidiadau ymddygiad defnyddwyr allweddol: 80%