33Across: Monetization Cynulleidfa Mewn-Weld gyda Hidlydd Twyll Cyn-gynnig

Rydym wedi arsylwi cyhoeddwyr ar-lein yn cael trafferth eleni. Cynyddodd llawer o'u hallbwn cynnwys, ehangu eu cwmpas pwnc, prynu cynulleidfa i gynyddu eu hystadegau gwylio, ac agor eu gwefannau i unrhyw hysbysebu neu'r cyfan. Yn bersonol, credaf fod hynny'n gamgymeriad. Rydyn ni wedi osgoi prynu cynulleidfa, wedi cadw ein pynciau'n dynn, ac rydyn ni wedi gwrthod hysbysebu dro ar ôl tro o hysbysebu oddi ar y pwnc. Diolch byth, mae rhwydweithiau hysbysebu yn ymateb. Bydd amcangyfrif o $ 160 biliwn yn cael ei wario’n fyd-eang ar hysbysebu digidol eleni, yn ôl

A Welir Eich Hysbysebion Fideo?

Mae ychydig yn fwy na hanner yr holl hysbysebion ar dudalennau fideo i'w gweld ar draws y we, sefyllfa anodd i farchnatwyr sy'n gobeithio manteisio ar y wylwyr fideo cynyddol ar draws dyfeisiau. Nid yw'n newyddion drwg i gyd ... roedd hyd yn oed hysbyseb fideo y gwrandawyd arno'n rhannol yn dal i gael effaith. Dadansoddodd Google eu llwyfannau hysbysebu DoubleClick, Google ac Youtube i geisio nodi'r ffactorau sy'n helpu i bennu gwelededd yr hysbysebion fideo hynny. Beth