10 Peth 8 Awr yn CES 2017 Wedi Dysgu Fi Am Dechneg Yfory

Fel idiot, ymunais â 165,000 o dechnolegwyr, marchnatwyr, dylanwadwyr, hucksters eraill ag obsesiwn teclynnau, ac amrywiol eraill yn CES 2017 yr wythnos diwethaf. Treuliais y rhan fwyaf o fy amser yn cwrdd â phobl. Neu, yn fwy cywir, yn Lyfts, Ubers, a chabiau yn bragu traffig Vegas o uffern ar fy ffordd i gwrdd â phobl. Ond mi wnes i gadw wyth awr ar gyfer rhywbeth y dylai pawb sy'n caru technoleg ei wneud o leiaf unwaith: crwydro llawr y prif neuaddau confensiwn yn CES, yr