MakeWebBetter: Adeiladu a Thyfu Eich Busnes E-Fasnach gyda WooCommerce a Hubspot

Nid oes amheuaeth am gyrhaeddiad pell Hubspot fel CRM ac platfform awtomeiddio marchnata a WordPress fel System Rheoli Cynnwys. Oherwydd ei fod yn ategyn ac ychwanegiad syml, mae WooCommerce wedi bod yn tyfu mewn poblogrwydd fel platfform e-fasnach i'w weithredu'n hawdd. Er bod WordPress wedi rhyddhau ei CRM ei hun, nid oes gan y platfform aeddfedrwydd Hubspot am ei allu i yrru'r broses i strategaethau caffael a chadw sefydliad. Cyplu fforddiadwy Hubspot o

MQLs Are Passé - Ydych chi'n Cynhyrchu MQMs?

Y MQM yw'r arian marchnata newydd. Mae cyfarfodydd â chymhwyster marchnata (MQM) gyda rhagolygon a chwsmeriaid yn gyrru'r cylch gwerthu yn gyflymach ac yn cynyddu'r biblinell refeniw yn well. Os nad ydych yn digideiddio milltir olaf eich ymgyrchoedd marchnata sy'n arwain at fwy o enillion gan gwsmeriaid, mae'n bryd ystyried yr arloesedd marchnata diweddaraf. Rydym wedi hen newid i newid gêm o fyd MQLs i fyd lle mae arweinwyr parod ar gyfer sgwrs yn brif arian marchnata. Mae'r

Y 3 Adroddiad Mae angen i bob Prif Swyddog Meddygol B2B oroesi a ffynnu yn 2020

Er y gall arweinwyr marchnata gael mynediad at filoedd o bwyntiau data a channoedd o adroddiadau, efallai na fyddant yn canolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf effeithiol i'r busnes.

Ailfeddwl Allgymorth Marchnata B2B? Dyma Sut i Ddewis Ymgyrchoedd Ennill

Wrth i farchnatwyr addasu ymgyrchoedd i ymateb i'r canlyniad economaidd o COVID-19, mae'n bwysicach nag erioed gwybod sut i ddewis enillwyr. Mae metrigau sy'n canolbwyntio ar refeniw yn caniatáu ichi ddyrannu gwariant yn effeithiol.

Y Llyfr Chwarae ar gyfer Marchnata Ar-lein B2B

Mae hwn yn ffeithlun gwych ar y strategaethau a ddefnyddir gan bron bob strategaeth lwyddiannus busnes-i-fusnes ar-lein. Wrth i ni weithio gyda'n cwsmeriaid, mae hyn yn weddol agos at edrychiad a theimlad cyffredinol ein hymrwymiadau. Yn syml, nid yw marchnata ar-lein B2B yn mynd i sicrhau'r llwyddiant mwyaf posibl ac nid yw'ch gwefan yn mynd i gynhyrchu busnes newydd yn hudol oherwydd ei fod yno ac mae'n edrych yn dda. Mae angen y strategaethau cywir arnoch i ddenu ymwelwyr a throsi

Freebase: Cronfa Ddata o Bobl, Lleoedd neu Bethau

Mae dros 39 miliwn o bynciau a biliwn o ffeithiau wedi'u huwchlwytho i Freebase, cronfa ddata wedi'i churadu gan y gymuned o bobl, lleoedd a phethau adnabyddus. Dychmygwch allu cyrchu gwybodaeth trwy ymholiadau syml gan ddefnyddio Iaith Ymholiad Metaweb (MQL). Dyna Freebase! Mae Freebase hyd yn oed yn pweru rhai cymwysiadau - gan gyflenwi'r pynciau y mae apiau fel Swipp yn eu defnyddio i drefnu a graddio pynciau. Diolch yn arbennig i Chris Carfi am rannu'r dechnoleg gyda mi! Trwy Wikipedia: Mae Freebase yn a