BuzzSumo: Ymgysylltiad Cynnwys Ymchwil a Pherfformiad yn ôl Pwnc, Parth, A Dylanwadwr

Os ydych chi'n ddarllenwr hir o Martech Zone, rydych chi'n gwybod fy mod i'n eiriolwr enfawr dros adeiladu llyfrgell erthyglau cynnwys o ansawdd uchel. Nid yw'r strategaeth flinedig a hen o gynhyrchu màs tunnell o gynnwys cyfartalog yn werth y buddsoddiad. Rwy'n credu y bydd cyhoeddi cynnwys cyffredin aml a helaeth yn brifo perfformiad cyffredinol eich gwefan. Fel ymgynghorydd, rwy'n ei weld bob dydd gyda chleientiaid newydd wrth i'w hymwelwyr fynd yn rhwystredig bod yn rhaid iddynt glicio a

Moz Local: Gwneud y mwyaf o'ch Presenoldeb Ar-lein Lleol Trwy Restru, Enw Da, a Rheoli Cynnig

Wrth i fwyafrif o bobl ddysgu am fusnesau lleol ar-lein a dod o hyd iddynt, mae presenoldeb cadarn ar-lein yn hanfodol. Mae gwybodaeth gywir am y busnes, lluniau o ansawdd da, y diweddariadau diweddaraf, ac ymatebion i adolygiadau yn helpu pobl i ddysgu mwy am eich busnes ac yn aml yn penderfynu a ydyn nhw'n dewis prynu gennych chi neu'ch cystadleuydd. Gall rheoli rhestru, o'i gyfuno â rheoli enw da, helpu busnesau lleol i wella eu presenoldeb a'u henw da ar-lein trwy eu galluogi i reoli rhai o'r

Pam mai dim ond 20% o Ddarllenwyr sy'n Clicio Trwodd ar Deitl eich Erthygl

Penawdau, teitlau post, teitlau, penawdau ... beth bynnag rydych chi am eu galw, nhw yw'r ffactor pwysicaf ym mhob darn o gynnwys rydych chi'n ei gyflwyno. Pa mor bwysig? Yn ôl yr ffeithlun Quicksprout hwn, er bod 80% o bobl yn darllen pennawd, dim ond 20% o'r gynulleidfa sy'n clicio mewn gwirionedd. Mae tagiau teitl yn hanfodol i optimeiddio peiriannau chwilio ac mae penawdau yn hanfodol er mwyn rhannu'ch cynnwys ar gyfryngau cymdeithasol. Nawr eich bod chi'n gwybod bod penawdau'n bwysig, mae'n debyg eich bod chi'n pendroni beth

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod

Siopwyr Sylw: Mae Manwerthu yn Ennill Mwy o Adolygiadau na Bwytai ar Yelp

Rydych chi'n clywed TripAdvisor, rydych chi'n meddwl gwestai. Rydych chi'n clywed Healthgrades, rydych chi'n meddwl meddygon. Rydych chi'n clywed Yelp, ac mae'r siawns yn dda eich bod chi'n meddwl bwytai. Dyna'n union pam ei bod yn syndod i lawer o berchnogion busnesau a marchnatwyr ddarllen ystadegyn Yelp ei hun sy'n nodi, o'r 115 miliwn o adolygiadau gan ddefnyddwyr y mae Yelpers wedi'u gadael ers ei lansio, mae 22% yn ymwneud â siopa yn erbyn 18% sy'n ymwneud â bwytai. Mae enw da manwerthu, felly, yn ffurfio'r gyfran amlycaf o