Brandmentions: Monitro Enw Da, Dadansoddiad Syniad, a Rhybuddion ar gyfer Syniadau Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol

Er bod y mwyafrif o lwyfannau technoleg marchnata ar gyfer monitro enw da a dadansoddi teimladau yn canolbwyntio'n llwyr ar gyfryngau cymdeithasol, mae Brandmentions yn ffynhonnell gynhwysfawr ar gyfer monitro unrhyw grybwylliadau o'ch brand ar-lein neu'r cyfan ohonynt. Mae unrhyw eiddo digidol sy'n gysylltiedig â'ch gwefan neu a grybwyllodd eich brand, cynnyrch, hashnod, neu enw'r gweithiwr ... yn cael ei fonitro a'i olrhain. Ac mae'r platfform Brandmentions yn darparu rhybuddion, olrhain a dadansoddi teimladau. Mae Brandmentions yn galluogi busnesau i: Adeiladu Cysylltiadau Ymgysylltiedig - Darganfod ac ymgysylltu â nhw

Audiense Connect: Y Llwyfan Marchnata Twitter Mwyaf Uwch ar gyfer Menter

Tra bod llawer o'r byd wedi mabwysiadu sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill, rwy'n parhau i fod yn ffan enfawr o Twitter. Ac mae Twitter yn parhau i helpu i yrru traffig i'm safleoedd personol a phroffesiynol felly dwi byth yn mynd i roi'r gorau iddi unrhyw bryd yn fuan! Mae Audiense Connect yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer Marchnata Twitter menter ac y mae miloedd o frandiau ac asiantaethau yn ymddiried ynddo ledled y byd i: Rheoli a Dadansoddi Cymunedol - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned ar