Agorapulse: Eich Mewnflwch Syml, Unedig ar gyfer Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol

Dros ddegawd yn ôl, yn Social Media Marketing World, cyfarfûm â’r Emern Ernoult anhygoel o garedig a gwych - sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Agorapulse. Mae'r farchnad offer rheoli Cyfryngau Cymdeithasol yn orlawn. Roddwyd. Ond mae Agorapulse yn trin cyfryngau cymdeithasol gan fod angen i gorfforaethau fod yn… broses. Mae'n dod yn anoddach ac yn anoddach dewis yr offeryn (neu'r offer) cywir ar gyfer ein hanghenion. I unrhyw un (fel fi) sy'n ceisio rheoli cyfrifon lluosog sy'n cael eu cytew a

Nodweddion Llwyfan Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol Menter

Os ydych chi'n sefydliad mawr, yn nodweddiadol mae chwe agwedd hanfodol ar feddalwedd menter yr ydych chi eu hangen bob amser: Hierarchaethau Cyfrif - efallai mai'r nodwedd y gofynnir amdani fwyaf o unrhyw blatfform menter yw'r gallu i adeiladu hierarchaethau cyfrifon yn yr ateb. Felly, gall rhiant-gwmni gyhoeddi ar ran brand neu fasnachfraint oddi tanynt, cyrchu eu data, cynorthwyo i ddefnyddio a rheoli cyfrifon lluosog, a rheoli mynediad. Prosesau Cymeradwyo - yn nodweddiadol mae gan sefydliadau menter

Crowdfire: Darganfod, Curadu, Rhannu, a Chyhoeddi Eich Cynnwys Ar Gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Un o'r heriau mwyaf o gadw a thyfu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol eich cwmni yw darparu cynnwys sy'n darparu gwerth i'ch dilynwyr. Un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol sy'n sefyll allan o'i gystadleuwyr am hyn yw Crowdfire. Nid yn unig y gallwch chi reoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol lluosog, monitro eich enw da, amserlennu ac awtomeiddio'ch cyhoeddi eich hun ... Mae gan Crowdfire beiriant curadu hefyd lle gallwch chi ddarganfod cynnwys sy'n boblogaidd ar gyfryngau cymdeithasol ac sy'n

Brandmentions: Monitro Enw Da, Dadansoddiad Syniad, a Rhybuddion ar gyfer Syniadau Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol

Er bod y mwyafrif o lwyfannau technoleg marchnata ar gyfer monitro enw da a dadansoddi teimladau yn canolbwyntio'n llwyr ar gyfryngau cymdeithasol, mae Brandmentions yn ffynhonnell gynhwysfawr ar gyfer monitro unrhyw grybwylliadau o'ch brand ar-lein neu'r cyfan ohonynt. Mae unrhyw eiddo digidol sy'n gysylltiedig â'ch gwefan neu a grybwyllodd eich brand, cynnyrch, hashnod, neu enw'r gweithiwr ... yn cael ei fonitro a'i olrhain. Ac mae'r platfform Brandmentions yn darparu rhybuddion, olrhain a dadansoddi teimladau. Mae Brandmentions yn galluogi busnesau i: Adeiladu Cysylltiadau Ymgysylltiedig - Darganfod ac ymgysylltu â nhw

Y Canllaw Ultimate i Adeiladu Eich Strategaeth Marchnata Digidol

Ychydig iawn sy'n credu y gallai strategaeth farchnata effeithiol leihau costau ymgyrch farchnata hyd at 70%. Ac nid oes angen iddo gynnwys arbenigwyr o reidrwydd. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu sut i wneud ymchwil marchnad ar eich pen eich hun, craffu ar eich cystadleuwyr a chyfrif i maes yr hyn y mae'r gynulleidfa ei eisiau mewn gwirionedd. Gall strategaeth glyfar dorri costau marchnata o 5 miliwn o ddoleri i lawr i 1–2 miliwn. Nid ffansi mo hwn, dyma ein hirsefydlog