10 Offer Monitro Brand y Gallwch Ddechreu Arni Am Ddim

Mae marchnata yn faes gwybodaeth mor helaeth fel y gall weithiau fod yn llethol. Mae'n teimlo fel bod angen i chi wneud llawer iawn o bethau ar unwaith: meddyliwch trwy'ch strategaeth farchnata, cynlluniwch gynnwys, cadwch lygad ar SEO a marchnata cyfryngau cymdeithasol a chymaint mwy. Yn ffodus, mae yna martech bob amser i'n helpu ni. Gall offer marchnata dynnu llwyth oddi ar ein hysgwyddau ac awtomeiddio'r rhannau diflas neu lai cyffrous o