Sut i Olrhain Eich Trosiadau a'ch Gwerthiannau mewn Marchnata E-bost yn effeithiol

Mae marchnata e-bost yr un mor hanfodol wrth ysgogi trosiadau ag y bu erioed. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn dal i fethu ag olrhain eu perfformiad mewn ffordd ystyrlon. Mae'r dirwedd farchnata wedi esblygu ar gyfradd gyflym yn yr 21ain Ganrif, ond trwy gydol cynnydd y cyfryngau cymdeithasol, SEO, a marchnata cynnwys, mae ymgyrchoedd e-bost bob amser wedi aros ar frig y gadwyn fwyd. Mewn gwirionedd, mae 73% o farchnatwyr yn dal i ystyried marchnata e-bost fel y dull mwyaf effeithiol

Glanhau Rhestr Cyfeiriadau E-bost: Pam Mae Angen Hylendid E-bost A Sut I Ddewis Gwasanaeth

Mae marchnata e-bost yn gamp gwaed. Yn yr 20 mlynedd diwethaf, yr unig beth sydd wedi newid gydag e-bost yw bod anfonwyr e-bost da yn parhau i gael eu cosbi fwy a mwy gan ddarparwyr gwasanaeth e-bost. Er y gallai ISPs ac ESPs gydlynu'n llwyr pe byddent am wneud hynny, nid ydynt yn gwneud hynny. Canlyniad hyn yw bod perthynas wrthwynebus rhwng y ddau. Mae Darparwyr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISPs) yn blocio Darparwyr Gwasanaeth E-bost (ESPs) ... ac yna mae ESPs yn cael eu gorfodi i rwystro

Convert Pro: Plugin Popup Opt-In Generation Lead ac E-bost ar gyfer WordPress

O ystyried goruchafiaeth WordPress fel system rheoli cynnwys, mae'n syndod cyn lleied o sylw a roddir mewn gwirionedd yn y platfform craidd ar drawsnewidiadau gwirioneddol. Mae bron pob cyhoeddiad - p'un a yw'n fusnes neu'n flog personol - yn ceisio trosi ymwelwyr yn danysgrifwyr neu'n rhagolygon. Fodd bynnag, nid oes unrhyw elfennau o fewn y platfform craidd i ddarparu ar gyfer y gweithgaredd hwn. Mae Convert Pro yn ategyn WordPress cynhwysfawr sy'n cynnig golygydd llusgo a gollwng, ymatebol symudol

Databox: Tracio Perfformiad a Darganfod Mewnwelediadau mewn Amser Real

Datrysiad dangosfwrdd yw Databox lle gallwch ddewis o blith dwsinau o integreiddiadau a adeiladwyd ymlaen llaw neu ddefnyddio eu API a'u SDKs i gydgrynhoi data o'ch holl ffynonellau data yn hawdd. Nid oes angen codio ar eu Dylunydd Databox, gyda llusgo a gollwng, addasu, a chysylltiadau ffynhonnell ddata syml. Nodweddion Databox Cynnwys: Rhybuddion - Gosod rhybuddion ar gyfer cynnydd ar fetrigau allweddol trwy wthio, e-bost, neu Slack. Templedi - mae gan Databox gannoedd o dempledi eisoes yn barod

Groove: Tocynnau Desg Gymorth ar gyfer Timau Cymorth

Os ydych chi'n dîm gwerthu i mewn, tîm cymorth i gwsmeriaid, neu hyd yn oed asiantaeth rydych chi'n cydnabod yn gyflym sut y gall ceisiadau rhagolygon a chwsmeriaid fynd ar goll yn y don lanw o e-byst y mae pob person yn eu derbyn ar-lein. Rhaid cael gwell ffordd o gasglu, aseinio ac olrhain pob cais agored i'ch cwmni. Dyna lle mae meddalwedd desg gymorth yn cael ei chwarae ac yn helpu i sicrhau bod eich tîm yn canolbwyntio ar eu hymatebolrwydd a'u gwasanaeth cwsmeriaid.

Wishpond: Gwneud Tonnau mewn Cynhyrchu Plwm ac Awtomeiddio

Mae storm ar y gorwel yn y diwydiant awtomeiddio marchnata. Mae rhwystrau i fynediad ar gyfer llwyfannau newydd yn mynd yn is ac yn is, mae llwyfannau aeddfed yn cael eu llyncu gan lwyfannau marchnata menter, ac mae'r rhai sydd ar ôl yn y canol i mewn am rai moroedd garw. Naill ai maen nhw'n gweddïo y gallan nhw ddibynnu ar eu sylfaen cwsmeriaid i edrych yn ddeniadol i brynwr, neu mae angen iddyn nhw ollwng eu prisiau - llawer. Un disrupter yn y diwydiant bod

Creu, Profi a Chynyddu Tanysgrifiadau Gyda Popups Hardd

Er nad yw llawer o bobl yn hoff o ffenestri naid, mae'r rhan fwyaf o ymwelwyr yn sylweddoli y gallai cost cyngor a chynnwys am ddim ar wefan fod yn naidlen syml yn gofyn ichi danysgrifio. Yn y gorffennol, nid oedd y cod sy'n ofynnol i ddatblygu a dylunio popup mor anodd â hynny, ond roedd ffactoreiddio yn y gallu i brofi pob dyluniad yn ei wneud yn weithrediad llawer anoddach. Mae Pippity yn edrych i ddatrys hyn gydag ategyn naid unigryw sy'n cynnig a