Cynorthwyydd Siopa Rhithwir: Y Datblygiad Mawr Nesaf mewn ECommerce?

Mae'n 2019 ac rydych chi'n cerdded i mewn i siop adwerthu brics a morter. Na, nid jôc mo hwn, ac nid dyna'r punchline. Mae ECommerce yn parhau i dynnu brathiadau mwy allan o'r pastai manwerthu, ond mae cerrig milltir heb eu gwireddu o hyd o ran arloesi a hwylustod brics a morter. Un o'r ffiniau olaf yw presenoldeb y cynorthwyydd siop cyfeillgar a chymwynasgar. “Sut alla i eich helpu chi?” yn rhywbeth rydyn ni wedi arfer ei glywed

Chartio: Archwilio Data yn Seiliedig ar y Cwmwl, Siartiau a Dangosfyrddau Rhyngweithiol

Ychydig o ddangosfwrdd sy'n datrys y gallu i gysylltu â bron popeth, ond mae Chartio yn gwneud gwaith gwych gyda rhyngwyneb defnyddiwr sy'n hawdd neidio iddo. Gall busnesau gysylltu, archwilio, trawsnewid a delweddu o bron unrhyw ffynhonnell ddata. Gyda chymaint o ffynonellau data ac ymgyrchoedd marchnata gwahanol, mae'n anodd i farchnatwyr gael golwg lawn ar gylch bywyd cwsmer, ei briodoli a'i effaith gyffredinol ar refeniw. Chartio Trwy gysylltu â phawb

Tyfu: Adeiladu'r Dangosfwrdd Marchnata Rhyngrwyd Ultimate

Rydyn ni'n gefnogwyr mawr o ddangosyddion perfformiad gweledol. Ar hyn o bryd, rydym yn awtomeiddio adroddiadau gweithredol misol i'n cleientiaid ac, yn ein swyddfa, mae gennym sgrin fawr sy'n dangos dangosfwrdd amser real o holl ddangosyddion perfformiad allweddol marchnata ein holl gleientiaid. Mae wedi bod yn offeryn gwych - bob amser yn rhoi gwybod i ni pa gleientiaid sy'n cael canlyniadau gwell a pha rai sy'n cael cyfle i wella. Er ein bod ni'n defnyddio Geckoboard ar hyn o bryd, mae yna gwpl o gyfyngiadau rydyn ni